Donariul-de-la-Biertan

Ideile esenţiale privitoare la etnogeneza românilor în concepţia lui A. D. Xenopol, Romanitate şi creştinism

Învăţaţii umanişti au prezentat geneza, caracterul romanic şi continuitatea românilor ca pe un lucru firesc şi asemănător cu formarea celorlalte popoare romanice europene: francez, italian, portughez, spaniol. Teoria imigraţionistă s-a […]

Ideile esenţiale privitoare la etnogeneza românilor în concepţia lui A. D. Xenopol, Romanitate şi creştinism publicat: 2022-11-14T12:19:07+02:00, actualizat: 2022-11-14T13:33:05+02:00 by Gimnaziu.info
Geto-dacii

Geto-dacii

Geto-dacii formau un singur popor şi ei făceau parte din marea ramură indoeuropeană a tracilor. În secolele VII-VI î. Hr., pe ţărmul apusean al Mării Negre, grecii au înfiinţat coloniile […]

Geto-dacii publicat: 2022-10-19T08:39:37+03:00, actualizat: 2022-10-19T09:33:49+03:00 by Gimnaziu.info
Dicţionar

Dicţionar Istorie [memorie colectivă, cultură arheologică, cultură de prund, Calcolitic, preistorie]

Piemont – formă de relief formată din pante largi, aşezate la picioarele unui masiv muntos (din limba franceză: pied = picior; mont = munte). Statistică – disciplina ştiinţifică care are […]

Dicţionar Istorie [memorie colectivă, cultură arheologică, cultură de prund, Calcolitic, preistorie] publicat: 2022-09-30T10:58:25+03:00, actualizat: 2022-09-30T11:50:21+03:00 by Gimnaziu.info
Romania

Unitate şi diversitate în civilizaţia spaţiului românesc

Spaţiul geografic ocupat de poporul român se află la interferenţa Orientului cu Occidentul Europei. Românii au făcut parte dintotdeauna din Europa, atât geografic, cât şi din punctul de vedere al […]

Unitate şi diversitate în civilizaţia spaţiului românesc publicat: 2022-09-14T10:41:51+03:00, actualizat: 2022-09-14T11:44:07+03:00 by Gimnaziu.info
Dicţionar

Dicţionar Istorie [toponimie, hidronimie, cronologie, demografie, epocă, eră]

Geografie istorică – ştiinţă care studiază evoluţia în timp a mediului geografic şi influenţa reciprocă dintre acesta şi acţiunile grupurilor umane. Toponimie – studiu lingvistic al originii numelor de locuri; […]

Dicţionar Istorie [toponimie, hidronimie, cronologie, demografie, epocă, eră] publicat: 2022-09-09T06:13:32+03:00, actualizat: 2022-09-09T08:19:59+03:00 by Gimnaziu.info
1 2