Tipuri de lacuri

În România există peste 3400 de lacuri, în general de întindere mică, ocupând 1% din suprafaţa ţării.

Principalele tipuri de lacuri

Lagunele maritime sunt fostele golfuri ale Mării Negre. (Laguna Razim-Sinoie, Laguna Siutghiol).

Limanele maritime (fluvio-maritime) s-au format prin bararea gurilor de vărsare ale unor râuri scurte cu acumulări de nisip. (Taşaul, Techirghiol, Mangalia).

Limanele fluviatile sunt lacuri formate prin bararea unor râuri mici cu aluviuni la confluenţa acestora cu râurile mai mari (Snagov, Căldăruşani).

Lacurile sărate sau cu apă dulce din regiunile de câmpie se află situate în Bărăgan (lacuri sărate în crovuri) şi în Câmpia de Vest.

Iazurile au fost amenajate de om cu scopul reţinerii apei pentru perioadele secetoase şi pentru piscicultură (mai numeroase în Câmpia Jijiei şi în Câmpia Transilvaniei).

Lacurile formate în masivele de sare se află situate în Subcarpaţi, în Depresiunea Colinară a Transilvaniei şi în Depresiunea Maramureşului (staţiuni balneare şi turistice).

Lacurile formate în doline există în regiunile carstice şi pot avea caracter permanent sau temporar (Vărăşoaia, Zăton).

Lacul hidroenergetic Vidraru

Lacurile hidroenergetice au fost construite pentru acumularea apei unor râuri cu potenţial hidroenergetic şi pentru utilizarea lor în hidrocentrale (Porţile de Fier, Izvorul Muntelui, Vidraru, Vidra).

Lacul Roşu este un lac de baraj natural, fiind format prin bararea în anul 1837 a Văii Bicazului în apropierea cheilor.

Lacul în crater Sfânta Ana este, de asemenea, un unicat, fiind adăpostit în craterul vulcanic bine păstrat al Muntelui Ciomatu.

Lacurile glaciare s-au format prin acumularea apei provenite din ploi sau zăpezi în circurile foştilor gheţari (Podragu Mare, Bâlea, Iezer, Gâlcescu, Bucura, Zănoaga).Tipuri de lacuri publicat: 2022-02-18T10:24:43+02:00, actualizat: 2022-02-18T11:32:46+02:00 by Gimnaziu.info