Dicţionar istorie [astrolab, portulan, conchistadori, galion, doge, edict, hughenoţi]

capital – acumulare de bani şi proprietăţi care produc valoare;

manufactură – formă de producţie bazată pe munca specializată în ateliere;

astrolab – instrument folosit de navigatori pentru stabilirea locului în care se aflau;

portulan – hartă a mărilor, indicând poziţia porturilor;

conchistadori – cuceritori, colonizatori spanioli şi portughezi;

vice-rege – reprezentant al regelui, guvernator al unei colonii;

academie – cerc de savanţi şi literaţi;

urbanism – proiectarea şi sistematizarea aşezărilor omeneşti;

catehism – instrucţie religioasă pentru copii;

doctrină – învăţătură, sistem de idei;

secularizare – trecerea unei proprietăţi de la Biserică la stat;

galion – navă cu vele folosită pentru transportul de mărfuri şi, uneori, ca navă de război;

mercenar – soldat plătit;

absolutism monarhic – suveranul deţine puteri depline în stat;

Dicţionar

eclesiastic – privitor la Biserică;

bursă – loc unde negociază valoarea mărfurilor;

Levant – porturile răsăritene ale Imperiului otoman;

Coran – cartea sfântă a religiei musulmane;

renegat – persoană care s-a lepădat de patria sa sau de credinţa sa;

doge – şef al statului veneţian;

oligarhie – grup restrâns de cetăţeni bogaţi, deţinător al puterii economice şi politice;

autonomie – dreptul statelor vasale de a-şi hotărî politica internă;

bacşiş – dar, sumă de bani dată dregătorilor otomani;

amnistie – iertare, suspendare a pedepselor;

edict – decret;

hughenoţi – denumire dată prostestanţilor din Franţa;

revoluţie burgheză – înlăturarea relaţiilor feudale şi cucerirea puterii de către burghezie;

stat federal – uniune a mai multor state autonome.


Dicţionar istorie [astrolab, portulan, conchistadori, galion, doge, edict, hughenoţi] publicat: 2018-11-13T08:01:01+02:00, actualizat: 2018-11-13T09:34:09+02:00 by Gimnaziu.info