Substanţe şi proprietăţi, Amestecuri şi proprietăţi

Substanţe şi proprietăţi

Însuşirile caracteristice, cu ajutorul cărora se recunoaşte o substanţă, se numesc proprietăţi.

Proprietăţi fizice

gust, miros, culoare, formă, stare de agregare, constante fizice (densitatea, temperatura de topire).

Proprietăţi chimice

– proprietatea de a arde, proprietatea de a fermenta, proprietatea de a rugini etc.

Substanţa pură

Sustanţa pură este substanţa perfectă curată a cărei compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice.

Exemple de substanţe pure

– hidrogenul, oxigenul, apa distilată, azotul etc.

Clasificarea substanţelor

Substanţele se clasifică în:

Substanţe simple

– oxigen, azot, mercur, sulf, carbon, aur etc.

Substanţe compuse

– apă distilată, dioxid de carbon, oxid de mercur, dioxid de sulf, acid sulfuric, amoniac etc.

Proprietăţi caracteristice substanţelor compuse

– sunt substanţe pure
– se obţin în urma unui fenomen chimic
elementele care formează compuşii se combină în anumite proporţii de masă
proprietăţile chimice diferă faţă de cele ale substanţelor componente
pot fi descompuse în substanţele componente, prin procedee chimice
– au temperaturi de fierbere şi topire bine determinate
– au densităţi caracteristice.

Substanţă Element Compus, Amestec Omogen Eterogen

Amestecuri şi proprietăţi

Majoritatea substanţelor se găsesc în natură sub formă de amestecuri.

Exemple de amestecuri

– apa potabilă, apa minerală, aerul, rocile, minereurile, apa mării, petrolul, cărbunii, sărea gemă, aliajele etc.

Clasificarea amestecurilor

Amestecurile se pot clasifica în:

Amestecuri omogene

– au în toată masa lor aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi.

Amestecuri neomogene (eterogene)

– au compoziţie diferită în masa lor şi proprietăţi diferite.

Proprietăţi caracteristice amestecurilor de substanţe

nu sunt substanţe pure
– se obţin în urma unui fenomen fizic
– componentele amestecurilor nu sunt într-un raport bine determinat
– substanţele componente îşi păstrează proprietăţile
pot fi separate substanţele componente, prin procedee fizice
nu au temperaturi de fierbere şi de topire bine determinate
densitatea amestecurilor variază în funcţie de compoziţia acestora.


Substanţe şi proprietăţi, Amestecuri şi proprietăţi publicat: 2018-12-17T10:39:41+02:00, actualizat: 2018-12-17T11:22:38+02:00 by Gimnaziu.info