Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

Proiecţii ortogonale, Teorema înălţimii, Teorema catetei, Teorema lui Pitagora, Funcţii trigonometrice

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic Proiecţii ortogonale pe o dreaptă – Se numeşte proiecţia ortogonală a unui punct pe o dreaptă piciorul perpendicularei duse din acel punct pe dreaptă. – […]

Proiecţii ortogonale, Teorema înălţimii, Teorema catetei, Teorema lui Pitagora, Funcţii trigonometrice publicat: 2022-01-27T11:57:55+02:00, actualizat: 2022-01-27T13:56:00+02:00 by Gimnaziu.info
Ecuatia-de-gradul-1-cu-o-necunoscuta-coeficienti-literali

Rezolvarea Ecuaţiei de gradul 1 cu o necunoscută, Exemple (2)

Rezolvarea Ecuaţiei de gradul întâi cu o necunoscută Pentru a rezolva o ecuaţie de gradul întâi cu o necunoscută, procedăm astfel: 1. Dacă ecuaţia cuprinde numitori, îi eliminăm, înmulţind ambii […]

Rezolvarea Ecuaţiei de gradul 1 cu o necunoscută, Exemple (2) publicat: 2021-11-23T08:12:47+02:00, actualizat: 2021-11-23T09:34:58+02:00 by Gimnaziu.info
Reguli de calcul cu radicali

Reguli de calcul cu radicali

Radicalul unui produs Radicalul unui produs de numere raţionale pozitive este egal cu produsul radicalilor numerelor raţionale respective. √a · b = √a · √b , oricare ar fi a, b ∈ Q+ Radicalul câtului […]

Reguli de calcul cu radicali publicat: 2021-09-26T07:39:48+03:00, actualizat: 2021-09-26T08:55:13+03:00 by Gimnaziu.info
Teoremele-cercului

Cercul, Raza cercului, Cercuri congruente, Coarda unui cerc, Diametrul cercului, Arcul de cerc, Semicercul, Interiorul şi exteriorul cercului, Discul

Cercul de centru O şi rază r Fiind dat un punct O şi un număr pozitiv r, se numeşte cerc de centru O şi rază r mulţimea punctelor din plan […]

Cercul, Raza cercului, Cercuri congruente, Coarda unui cerc, Diametrul cercului, Arcul de cerc, Semicercul, Interiorul şi exteriorul cercului, Discul publicat: 2021-08-24T10:46:38+03:00, actualizat: 2021-08-24T11:46:23+03:00 by Gimnaziu.info
Aria-dreptunghiului

Ariile poligoanelor

Aria triunghiului Dacă triunghiul ABC este dreptunghic atunci AABC = (c1 · c2)/2, unde c1, c2 sunt catete. Dacă triunghiul ABC este echilateral, AABC = (l²√3)/4, unde l este latura triunghiului. Dacă […]

Ariile poligoanelor publicat: 2021-03-02T17:15:11+02:00, actualizat: 2021-03-02T18:16:12+02:00 by Gimnaziu.info
1 2 3