Mărimi fizice şi unităţi de măsură

Mărimi fizice şi unităţi de măsură fundamentale

Sistemul Internaţional (SI) conţine şapte unităţi fundamentale: metrul, kilogramul, secunda, amperul, kelvinul, molul şi candela.

Mărimile fizice fundamentale şi unităţile de măsură sunt:

Lungimea

Simbolul mărimii: l
Unitatea de măsură: metru
Simbolul unităţii: m

Masa

Simbolul mărimii: m
Unitatea de măsură: kilogram
Simbolul unităţii: kg

Timpul

Simbolul mărimii: t
Unitatea de măsură: secundă
Simbolul unităţii: s

Intensitatea curentului electric

Simbolul mărimii: I
Unitatea de măsură: amper
Simbolul unităţii: A

Temperatura termodinamică

Simbolul mărimii: T
Unitatea de măsură: kelvin
Simbolul unităţii: K

Cantitatea de substanţă

Simbolul mărimii: n
Unitatea de măsură: mol
Simbolul unităţii: mol

Intensitatea luminoasă

Simbolul mărimii: I
Unitatea de măsură: candelă
Simbolul unităţii: cd

Mărimi fizice şi unităţi de măsură

Mărimi fizice şi unităţi de măsură derivate

Din cele şapte unităţi de măsură fundamentale se pot deriva un număr nelimitat de unităţi derivate, care pot acoperi întreg domeniul fenomenelor fizice cunoscute.

Unităţile derivate sunt date de expresii algebrice formate prin înmulţirea şi împărțirea unităţilor fundamentale.

Exemple de mărimi fizice derivate şi unităţi de măsură:

Aria

Simbolul mărimii: A
Unitatea de măsură: metru pătrat
Simbolul unităţii:

Volumul

Simbolul mărimii: V
Unitatea de măsură: metru cub
Simbolul unităţii:

Viteza

Simbolul mărimii: v
Unitatea de măsură: metru pe secundă
Simbolul unităţii: m/s

Acceleraţia

Simbolul mărimii: a
Unitatea de măsură: metru pe secundă la pătrat
Simbolul unităţii: m/s²

Densitatea

Simbolul mărimii: ρ
Unitatea de măsură: kilogram pe metru cub
Simbolul unităţii: kg/m³

Alte exemple de mărimi fizice derivate

unghiul plan, forţa, frecvenţa, presiunea, energia, lucrul mecanic;
puterea, sarcina electrică, tensiunea, capacitatea electrică, rezistenţa electrică;
inductanţa, inducţia magnetică, fluxul luminos, momentul forţei;
tensiunea superficială, viteza unghiulară, capacitatea termică, câmpul electric;
inducţia electrică, permitivitatea, permeabilitatea etc.


Mărimi fizice şi unităţi de măsură publicat: 2021-09-20T09:18:37+03:00, actualizat: 2021-09-20T10:53:47+03:00 by Gimnaziu.info