Rugăciuni începătoare, Rugăciunea Tatăl nostru, Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat


I. Rugăciunile începătoare

Rugăciunile începătoare au rolul de a introduce creștinul pe tărâmul sfânt al credinței.


1) Slavă ţie,

Dumnezeul nostru,

Slavă ţie.2) Împărate ceresc,

Mângâietorule,

Duhul adevărului,

Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti;

Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,

vino şi Te sălăşuieşte întru noi

şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte,

Bunule,

sufletele noastre.3) Sfinte Dumnezeule,

Sfinte Tare,

Sfinte fără de moarte,

miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).


4) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.5) Preasfântă Treime,

miluieşte-ne pe noi.

Doamne,

curăţeşte păcatele noastre.

Stăpâne,

iartă fărădelegile noastre.

Sfinte,

cercetează şi vindecă neputinţele noastre,

pentru numele Tău.6) Doamne miluieşte,

Doamne miluieşte,

Doamne miluieşte.


II. Rugăciunea Tatăl nostru

Tatăl nostru este rugăciunea pe care Iisus a dat-o ucenicilor Săi.


1. Despre rugăciunea Tatăl nostru

Rugăciunea Tatăl nostru ne învaţă să ne rugăm.

Rugăciunea ne oferă ingredientele care ar trebui să compună o rugăciune.Rugăciunea Tatăl nostru ne învaţă:

1) cui să adresăm rugăciunile noastre, adică Tatălui;

2) să ne închinăm lui Dumnezeu şi să Îi dăm glorie şi laudă pentru ceea ce este El;

3) să ne rugăm pentru împlinirea planului lui Dumnezeu pentru vieţile noastre şi pentru această lume şi nu pentru împlinirea planurilor noastre;

4) să Îi cerem lui Dumnezeu doar lucrurile necesare;

5) să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, nu le mai facem şi sa iertăm pe ceilalţi la fel cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi;

6) să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu în lupta cu păcatul şi pentru a fi protejaţi de atacurile celui rău.2. Rugăciunea Tatăl nostru

Tatăl nostru,

Care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia Ta,

precum în cer aşa şi pe pământ.Pâinea noastră cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă astăzi,

şi ne iartă nouă greşelile noastre,

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.

Şi nu ne duce pe noi în ispită,

ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia,

puterea şi mărirea,

a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,

acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.Rugăciunea Tatăl nostru, Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat

Rugăciunea Tatăl nostru, Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat


III. Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat

Cuvine-se cu adevărat este rugăciunea adresată Fecioarei Maria.


1. Despre Fecioara Maria

Maica Domnului este dătătoarea de viață a lui Hristos.

Astfel, cea mai înaltă cinstire trebuie să i-o acordăm Fecioarei Maria.

Ea a fost singura ființă de pe Pământ care a fost cu adevărat prețioasă pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu și să devină astfel Maica lui Hristos.2. Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat

Cuvine-se cu adevărat să te fericim,

Născătoare de Dumnezeu,

cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii,

care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut,

pe tine,

cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,

te mărim.
Rugăciuni începătoare, Rugăciunea Tatăl nostru, Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat publicat: 2023-08-02T07:34:09+03:00, actualizat: 2023-08-02T08:56:03+03:00 by Gimnaziu.info