Principiul fundamental al hidrostaticii, Principiul vaselor comunicante, Presiunea atmosferică, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede

Hidrostatica

Hidrostatica studiază lichidele în echilibru.

Un lichid este în echilibru atunci când fiecare porţiune de lichid este în repaus.

Principiul fundamental al hidrostaticii

Diferenţa de presiune între două puncte ale unui lichid în echilibru este numeric egală cu greutatea unei coloane din acel lichid, care are ca bază unitatea de suprafaţă şi ca înălţime distanţa dintre planele care conţin punctele respective.

Principiul vaselor comunicante

În vasele comunicante, nivelul unui lichid omogen este acelaşi.

Presiunea unui gaz

Un gaz exercită o presiune asupra suprafeţelor corpurilor care sunt în contact cu el.

Măsurarea presiunii unui gaz aflat într-un recipient închis

Manometrul metalic

Cel mai utilizat instrument de măsură este manometrul metalic.

El are în alcătuire un tub metalic având forma unei bucle. Tubul are la capătul închis un ac indicator care se poate deplasa în faţa unei scale gradate.

Capătul deschis al tubului se pune în legătură cu incinta în care se află gazul a cărui presiune se măsoară. Gazul pătrunzând în tub îl deformează şi astfel acul indicator se roteşte.

Manometrul cu lichid

Un alt manometru utilizat în laborator este manometrul cu lichid.

Un tub în formă de U conţine un lichid (apă, alcool, mercur). Una din ramurile lui se leagă la recipientul care conţine gazul iar cealaltă rămâne deschisă (în aer liber).

Denivelarea lichidului din tub este proporţională cu diferenţa între presiunea gazului din recipient şi presiunea aerului atmosferic; lichidul coboară în ramura în care presiunea este mai mare.

Presiunea atmosferică

Aerul atmosferic, datorită greutăţii sale, exercită asupra tuturor suprafeţelor corpurilor cu care este în contact, o presiune numită presiune atmosferică.

Presa-hidraulica

Legea lui Pascal

Presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite integral în toată masa lichidului şi în toate direcţiile.

Legea lui Arhimede

Un corp scufundat într-un lichid în repaus este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp.

Rezultanta tuturor forţelor (de apăsare) cu care lichidul, datorită presiunii hidrostatice, acţionează asupra unui corp scufundat în lichid se numeşte forţă arhimedică.


Principiul fundamental al hidrostaticii, Principiul vaselor comunicante, Presiunea atmosferică, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede publicat: 2021-06-11T08:59:47+03:00, actualizat: 2021-06-11T09:24:12+03:00 by Gimnaziu.info