Cuvântul de bază, Rădăcina, Sufixele, Prefixele, Cuvintele derivate, Familia de cuvinte, Câmpul lexical, Vocabularul, Arhaismele lexicale

Cuvântul de bază

Cuvântul de bază este cuvântul care serveşte ca element fundamental pentru formarea altor cuvinte. Cuvântul de bază este de cele mai multe ori la forma-tip, din dicţionare.

Cuvinte de bază: copil, prieten, frumos, iepure, braţ.
Cuvinte derivate: copilaş, prietenie, frumuşel, iepureşte, îmbrăţişa.

Rădăcina

Rădăcina este alcătuită din sunetele comune cuvântului de bază şi tuturor cuvintelor obţinute de la acesta.

Rădăcină: merg-.
Forme ale verbului: merge, merg, mergi, mergeam, mergeaţi, mergeau.

Rădăcină: pădur-.
Familie lexicală: pădure, pădurice, pădurar, păduros, împăduri, despăduri.

Sufixele

Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate la sfârşitul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou.

Sufixe: lemn-ar, căs-uţă, scrii-tor, ţărăn-ime, voinic-esc, frăţ-eşte; arc-, muncitor-ime, bună-tate, lovi-tură; fric-os, nebun-atic, frumuş-el, prieten-esc; abstract-iza, concluzi-ona, sfăt-ui; frăţ-eşte, piept-.

Prefixele

Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou.

Prefixe: stră-bunic, con-cetăţean, des-face.

Cuvintele derivate

Cuvintele derivate sunt cuvintele formate cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor.

Cuvântul de bază, Rădăcina, Sufixele, Prefixele, Cuvintele derivate, Familia de cuvinte, Câmpul lexical, Vocabularul, Arhaismele lexicale

Familia de cuvinte (Familia lexicală)

Familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obţinute prin derivare, sau prin alte procedee, de la un cuvânt de bază. Aceste cuvinte sunt înrudite ca sens.

Familie de cuvinte: pădure, pădurice, pădurişte, pădurar, pădurărie, păduratic, pădurean, pădureţ, păduros, împăduri, împădurire, împădurit, reîmpăduri, reîmpădurire, reîmpădurit, despăduri, despădurire, despădurit.

Câmpul lexical

Câmpul lexical cuprinde toate cuvintele care aparţin aceluiaşi domeniu şi au trăsături de sens comune.

Câmpuri lexicale:
– soţ, mire, logodnic
– mamă, tată, frate, soră
– profesor, elev, clasă, bancă, rechizite.

Vocabularul (Lexicul)

Vocabularul este totalitatea cuvintelor care există sau au existat cândva în limbă.

Arhaismele lexicale

Arhaismele lexicale sunt cuvinte care nu se mai întrebuinţează astăzi în vorbire.Cuvântul de bază, Rădăcina, Sufixele, Prefixele, Cuvintele derivate, Familia de cuvinte, Câmpul lexical, Vocabularul, Arhaismele lexicale publicat: 2018-06-15T12:16:51+03:00, actualizat: 2018-06-15T13:12:56+03:00 by Gimnaziu.info