Relieful Europei

Tipuri de relief în Europa

Continentul nostru cuprinde mai multe tipuri de relief.

Prin tip de relief înţelegem anumite caracteristici comune ale reliefului.

În Europa principalele tipuri de relief sunt:
– relieful litoral
– relieful fluvial
– relieful carstic
– relieful vulcanic
– relieful glaciar
– relieful structural etc.

Relieful major al Europei

Relieful major al Europei cuprinde trei trepte principale (munţi, dealuri şi podişuri, câmpii) fiecare cu mai multe unităţi (şi subunităţi) de relief, cu diferite tipuri şi numeroase forme de relief.

Relieful Europei

Munţii

– pot fi mai înalţi (Munţii Alpi, Caucaz, Pirinei, Carpaţi) sau mai joşi (Munţii Scandinaviei, Munţii Ural).

– există munţi foarte vechi (pe structuri geologice caledoniene), vechi (pe structuri hercinice) şi mai noi (pe structuri alpine).

– există şi munţi vulcanici, formaţi ca urmare a unor erupţii vulcanice recente (Islanda, Etna, Vezuviu).

Podişurile

– sunt caracteristice structurilor hercinice şi alpine şi sunt intercalate cu munţi joşi (formaţi din aceeaşi structură).

Câmpiile

– câmpii pe structuri vechi (Câmpia Europei de Est, Câmpia Finlandei).

– câmpii formate prin acumularea unor materiale transportate de gheţarii care au existat în Nordul Europei, numite şi câmpii de acumulare glaciară (Câmpia Nord Europeană).

– câmpii litorale (spre Oceanul Atlantic, în nordul Mării Negre şi în jurul Mării Caspice).

– câmpii umplute cu materiale depuse de râuri, denumite câmpii de acumulare fluvială (Câmpia Română, Câmpia Panonică).


Relieful Europei publicat: 2018-06-14T12:48:49+03:00, actualizat: 2018-06-14T13:05:10+03:00 by Gimnaziu.info