Schimbarea valorii gramaticale, Formarea cuvintelor prin conversiune, Substantive, adjective, adverbe şi prepoziţii obţinute prin conversiune

Schimbarea valorii gramaticale

Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta.

Trecerea aceasta se face fără a modifica forma cuvântului, adică fără a adăuga ceva, ca în cazul derivării sau compunerii.

Formarea cuvintelor prin conversiune

Cuvântul format prin conversiune se comportă în comunicare ca partea de vorbire la care a trecut.

Ca substantiv primeşte articol hotărât sau nehotărât, este determinat de un adjectiv şi îndeplineşte funcţiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut şi complement.

Ca adjectiv, se acordă cu substantivul determinat şi îndeplineşte funcţiile sintactice de atribut adjectival şi nume predicativ.

Ca adverb, devine invariabil şi îndeplineşte, de obicei, funcţia sintactică de complement circumstanţial.

Substantive obţinute prin conversiune

Prin conversiune, se pot obţine substantive din:
adjective: Am intrat în adâncul întunecat al pădurii.
verbe la participiu: Rătăciţii în pădure se sperie.
verbe la supin: Mersul prin pădure îmi place.
verbe la gerunziu: Suferindul privea trist spre frunzele căzute.
adverbe: Înţelegea suferinţa aproapelui său.
pronume: Nu-mi pierd vremea cu nişte nimicuri.
interjecţii: N-a ascultat oful meu.

Schimbarea valorii gramaticale (Conversiunea)

Adjective obţinute prin conversiune

Prin conversiune, se pot obţine adjective din:
verbe la participiu: Priveam lumina filtrată prin ramuri.
verbe la gerunziu: Îmi plăceau pletele fluturânde ale fetei.
pronume: Aceşti brazi sunt mici.
adverbe: Mi-am luat haine gata.

Adverbe obţinute prin conversiune

Prin conversiune, se pot obţine adverbe din:
adjective: Vorbeşte frumos despre natură.
verbe la participiu: Cântă îngânat.
substantive care denumesc anotimpurile, părţile zilei, zilele săptămânii: Învaţă noaptea.

Prepoziţii obţinute prin conversiune

Prin conversiune, se pot obţine prepoziţii din:
adverbe: Deasupra crengii s-a aşezat o pasăre.
substantive: Picta frumos graţie talentului.
verbe la participiu: A terminat de recoltat mulţumită ajutorului.

Familia de cuvinte

Familia lexicală sau familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obţinute prin derivare, compunere sau conversiune de la un cuvânt de bază.Schimbarea valorii gramaticale, Formarea cuvintelor prin conversiune, Substantive, adjective, adverbe şi prepoziţii obţinute prin conversiune publicat: 2020-10-07T07:43:39+03:00, actualizat: 2020-10-07T09:02:08+03:00 by Gimnaziu.info