Derivarea, Sufixele, Prefixele

Derivarea

Derivarea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor.

Sufixele

Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină.

Sufixele sunt:

lexicale, când formează cuvinte noi;
gramaticale, când creează forme gramaticale (sufixe de timp şi de mod);
lexico-gramaticale, când exprimă, simultan, un sens nou şi o categorie gramaticală (sufixele moţionale, de infinitiv lung, participiale etc.).

Sufixele lexicale sunt folosite pentru denumirea:

agentului (autor al acţiunii sau meseriaş): băutor, fierar, gornist, luntr;
însuşirii: auriu, fricos, fugar, iubitor, mâncăcios, purtabil, sprâncenat, vamal;
colectivităţii: apăraie, brădet, ierbărie, gorunişte, turcime, zmeur;
instrumentului: alfabetar, piperniţă, schimbător;
noţiunilor abstracte: cerinţă, domnie, grăsime, răceală, scursură, siguranţă;
modalităţii: bărbăteşte, piept, târâş;
locului şi originii: benzinărie, fierărie, someşean;
obiectelor sau însuşirilor mici (sufixele diminutivale): binişor, căl, căscioară, cercel, coşuleţ, lănţuc, mătăluţă, pantofior, singurică, vânticel;
obiectelor sau însuşirilor mari (sufixele augmentative): băieţandru, grăsan, lădoaie, pietroi.

Sufixele formează:

substantive (gălben);
verbe (a ciocăni);
adjective (vişiniu);
adverbe (vitejeşte);
numerale (doime);
pronume (mătălică);
interjecţii (aolică).

Derivarea-Sufixele-Prefixele

Prefixele

Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou.

Prefixele modifică sensul cuvântului de bază, fiind:

negative (neagă sensul cuvântului care este bază): neşansă, inegalitate;
privative (arătă o lipsă): a descreţi, a deşira;
iterative (arătă o repetare): a răsciti, a reaminti.

Prefixele delocutive formează cuvinte de la locuţiuni:

– a înşira, a împături.

Prefixele formează:

substantive (neregulă);
verbe (a realege);
adjective (nefiresc);
adverbe (negreşit).

Prefixele pot fi:

vechi: ne-, în-, des-, răs- etc.;
noi: anti-, con- (co-), inter-, pre- etc.

Derivatele parasintetice

Derivatele parasintetice sunt cele formate în acelaşi timp cu un sufix şi cu un prefix (a închipui).

Derivate în serie

Când baza unui cuvânt derivat este un alt derivat, se pot forma derivate în serie (ţară + sufixul de origine -an -› ţăran + sufixul moţional -că -› ţărancă + sufixul diminutival -uţă -› ţărăncuţă).


Derivarea, Sufixele, Prefixele publicat: 2020-10-26T19:21:42+02:00, actualizat: 2020-10-26T21:08:42+02:00 by Gimnaziu.info