Diftongul, Triftongul, Hiatul


I. Diftongul


1. Ce este diftongul

Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă.

a) broas – că (diftong ascendent sau urcător; semivocala precede vocala);

b) ştiu – că (diftong descendent sau coborâtor; vocala precede semivocala).2. Exemple de diftongi ascendenţi (↑)

a) ↑ [e̯a]: seară, cafea, deal, curea;

b) [i̯a]: iarnă, piatră, iarbă, băiat;

c) [o̯a]: broască, soare, școală, oameni;

d) [u̯a]: steaua, roua, cuantum, ploua;

e) [u̯ă]: plo, do, vo, ro;

f) [i̯e]: iepure, miere, piele, taie;

g) [e̯o]: vreo, deodată, vreodată, pleoștit;

h) [i̯o]: creion, iod, raion, miorlăi;

i) [i̯u]: iute, consiliu, duium, iubi.3. Exemple de diftongi descendenţi (↓)

a) ↓ [ai̯]: mai, cai, dai, taină;

b) ↓ [ăi̯]: răi, clăi, hăinuță;

c) ↓ [âi̯]: câine, mâine, rămâi;

d) ↓ [ei̯]: lei, trei, neică, grei;

e) ↓ [ii̯]: copii, fii, ştii;

f) ↓ [oi̯]: doi, oi, noroi, doină;

g) ↓ [ui̯]: pui, uita, lui, cuib;

h) ↓ [au̯]: august, sau, dau, cântau;

i) ↓ [ău̯]: rău, hău, dulău, Buzău;

j) ↓ [âu̯]: râu, grâu, frâu, pârâu;

k) ↓ [eu̯]: leu, meu, zeu, antreu;

l) ↓ [iu̯]: viu, fiu, măsliniu, târziu;

m) ↓ [ou̯]: nou, ou, bou, tablou.II. Triftongul


1. Ce este triftongul

Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă.

a) cre – ioa – ne (triftong ascendent sau progresiv; semivocalele preced vocala);

b) le – oai – că (triftong centrat; semivocalele încadrează vocala).


2. Exemple de triftongi ascendenţi (↑)

a) [e̯o̯a]: pleoapă, leoarcă;

b) ↑ [i̯o̯a]: creioane, aripioară, duioasă, lăcrămioară.3. Exemple de triftongi centraţi (<>)

a) <> [e̯ai̯]: spuneai, cădeai, priveai, puteai;

b) <> [e̯au̯]: beau, vreau, doreau, dormeau;

c) <> [i̯ai̯]:iai, îndoiai;

d) <> [i̯au̯]: iau, vuiau, voiau, îndoiau;

e) <> [i̯ei̯]: iei, miei, piei;

f) <> [i̯ou̯]: maiou;

g) <> [o̯ai̯]: leoaică, zmeoaică, lupoaică;

h) <> [u̯ai̯]: înșeuai;

i) <> [u̯au̯]: înșeuau;

j) <> [u̯ăi̯]: rouăi.Diftongul, Triftongul, Hiatul cu exemple

Diftongul, Triftongul, Hiatul cu exemple


III. Hiatul


1. Ce este hiatul

Hiatul apare între două vocale alăturate, pronunţate în silabe diferite.

a) cai – să (hiat din vocale diferite);

b) i – de e (hiat din vocale identice).2.1. Exemple de hiaturi din vocale diverite (<>)

a) <> [a.e]: aer, aeroport;

b) <> [a.i]: aici, caisă, înainte;

c) <> [a.o]: baobab, supraorganizare;

d) <> [a.u]: aur, totdeauna;

e) <> [e.a]: real;

f) <> [e.â]: crnd;

g) <> [e.i]: leit, neisprăvit;

h) <> [e.î]: nnceput;

i) <> [e.o]: neon, arheolog;

j) <> [e.u]: zmeură, neutru;

k) <> [i.a]: premia, speria;

l) <> [i.e]: știe, sanie;

m) <> [i.î]: semnchis;

n) <> [i.o]: pion, biologie;

o) <> [i.u]: fiul, triunghi;

p) <> [o.a]: aminoacid, coarticula;2.2. Alte exemple de hiaturi din vocale diverite (<>)

a) <> [o.e]: poet, poezie;

b) <> [o.i]: steroid, voinţă;

c) <> [o.î]: autnsămânțare;

d) <> [o.u]: noutate, biroul;

e) <> [u.a]: actual;

f) <> [u.ă]: contin;

g) <> [u.â]: continnd;

h) <> [u.e]: fluent, duel;

i) <> [u.i]: arcuit, îngădui;

j) <> [u.o]: fructuos;

k) <> [ă.i]: grăim, trăind;

l) <> [ă.u]: lăută, păun, răul;

m) <> [â.i]: gâfâind, bâjbâi;

n) <> [â.u]: grâul, pârâul.3. Exemple de hiaturi din vocale identice (==)

a) == [a.a]: contraatac, supraaglomerat, ultraatent;

b) == [e.e]: alee, idee, neelucidat, reevaluat, licee;

c) == [i.i]: ființă, ştiinţă, antiinflaţie;

d) == [o.o]: zoolog, alcool, cooperaţie;

e) == [u.u]: continuu, reziduuri.


4. Exemple de hiaturi în lanţ (<.>)

<.> [i.a.e]: antiaerian, antiaerobic;

<.> [i.e.u]: arhieuforic;

<.> [o.e.u]: indoeuropean;

<.> [o.a.u]: coautor;

<..> [e.o.a.u]: neoautocrat;

<..> [e.o.e.u]: neoeugenie.
Diftongul, Triftongul, Hiatul publicat: 2023-09-12T15:27:21+03:00, actualizat: 2023-09-12T16:34:39+03:00 by Gimnaziu.info