Diftongul, Triftongul, Hiatul

1. Diftongul

Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă.

– broas – că (diftong ascendent sau urcător; semivocala precede vocala);

– ştiu – că (diftong descendent sau coborâtor; vocala precede semivocala).a) Exemple de diftongi ascendenţi (↑)

↑ [e̯a]: seară, cafea, deal, curea;

[i̯a]: iarnă, piatră, iarbă, băiat;

[o̯a]: broască, soare, școală, oameni;

[u̯a]: steaua, roua, cuantum, ploua;

[u̯ă]: plo, do, vo, ro;

[i̯e]: iepure, miere, piele, taie;

[e̯o]: vreo, deodată, vreodată, pleoștit;

[i̯o]: creion, iod, raion, miorlăi;

[i̯u]: iute, consiliu, duium, iubi;b) Exemple de diftongi descendenţi (↓)

↓ [ai̯]: mai, cai, dai, taină;

↓ [ăi̯]: răi, clăi, hăinuță;

↓ [âi̯]: câine, mâine, rămâi;

↓ [ei̯]: lei, trei, neică, grei;

↓ [ii̯]: copii, fii, ştii;

↓ [oi̯]: doi, oi, noroi, doină;

↓ [ui̯]: pui, uita, lui, cuib;

↓ [au̯]: august, sau, dau, cântau;

↓ [ău̯]: rău, hău, dulău, Buzău;

↓ [âu̯]: râu, grâu, frâu, pârâu;

↓ [eu̯]: leu, meu, zeu, antreu;

↓ [iu̯]: viu, fiu, măsliniu, târziu;

↓ [ou̯]: nou, ou, bou, tablou;2. Triftongul

Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă.

– cre – ioa – ne (triftong ascendent sau progresiv; semivocalele preced vocala);

– le – oai – că (triftong centrat; semivocalele încadrează vocala).


a) Exemple de triftongi ascendenţi (↑)

[e̯o̯a]: pleoapă, leoarcă;

↑ [i̯o̯a]: creioane, aripioară, duioasă, lăcrămioară;b) Exemple de triftongi centraţi (<>)

<> [e̯ai̯]: spuneai, cădeai, priveai, puteai;

<> [e̯au̯]: beau, vreau, doreau, dormeau;

<> [i̯ai̯]:iai, îndoiai;

<> [i̯au̯]: iau, vuiau, voiau, îndoiau;

<> [i̯ei̯]: iei, miei, piei;

<> [i̯ou̯]: maiou;

<> [o̯ai̯]: leoaică, zmeoaică, lupoaică;

<> [u̯ai̯]: înșeuai;

<> [u̯au̯]: înșeuau;

<> [u̯ăi̯]: rouăi.Diftongul, Triftongul, Hiatul cu exemple

Diftongul, Triftongul, Hiatul cu exemple


3. Hiatul

Hiatul apare între două vocale alăturate, pronunţate în silabe diferite.

– cai – să (hiat din vocale diferite);

– i – de e (hiat din vocale identice).a) Exemple de hiaturi din vocale diverite (<>)

<> [a.e]: aer, aeroport;

<> [a.i]: aici, caisă, înainte;

<> [a.o]: baobab, supraorganizare;

<> [a.u]: aur, totdeauna;

<> [e.a]: real;

<> [e.â]: crnd;

<> [e.i]: leit, neisprăvit;

<> [e.î]: nnceput;

<> [e.o]: neon, arheolog;

<> [e.u]: zmeură, neutru;

<> [i.a]: premia, speria;

<> [i.e]: știe, sanie;

<> [i.î]: semnchisş

<> [i.o]: pion, biologie;

<> [i.u]: fiul, triunghi;

<> [o.a]: aminoacid, coarticula;<> [o.e]: poet, poezie;

<> [o.i]: steroid, voinţă;

<> [o.î]: autnsămânțare;

<> [o.u]: noutate, biroul;

<> [u.a]: actual;

<> [u.ă]: contin;

<> [u.â]: continnd;

<> [u.e]: fluent, duel;

<> [u.i]: arcuit, îngădui;

<> [u.o]: fructuos;

<> [ă.i]: grăim, trăind;

<> [ă.u]: lăută, păun, răul;

<> [â.i]: gâfâind, bâjbâi;

<> [â.u]: grâul, pârâul.b) Exemple de hiaturi din vocale identice (==)

== [a.a]: contraatac, supraaglomerat, ultraatent;

== [e.e]: alee, idee, neelucidat, reevaluat, licee;

== [i.i]: ființă, ştiinţă, antiinflaţie;

== [o.o]: zoolog, alcool, cooperaţie;

== [u.u]: continuu, reziduuri.


c) Exemple de hiaturi în lanţ (<.>)

<.> [i.a.e]: antiaerian, antiaerobic;

<.> [i.e.u]: arhieuforic;

<.> [o.e.u]: indoeuropean;

<.> [o.a.u]: coautor;

<..> [e.o.a.u]: neoautocrat;

<..> [e.o.e.u]: neoeugenie.
Diftongul, Triftongul, Hiatul publicat: 2021-09-14T08:27:21+03:00, actualizat: 2023-06-03T13:05:28+03:00 by Gimnaziu.info