Propoziţia circumstanţială de cauză, de scop, condiţională, concesivă şi consecutivă

Propoziţia circumstanţială de cauză

Propoziţia circumstanţială de cauză constituie în frază o realizare propoziţională a complementului circumstanţial de cauză.

Circumstanţiala de cauză determină:
un verb: Copacii au înmugurit, 1/ fiindcă s-a încălzit. 2/
o locuţiune verbală: A luat-o la sănătoasa, 1/ pentru că s-a speriat. 2/
un adjectiv: Vremea este frumoasă, 1/ deoarece a venit primăvara. 2/

Propoziţia circumstanţială de scop

Propoziţia circumstanţială de scop constituie în frază o realizare propoziţională a complementul circumstanţial de scop.

Circumstanţiala de scop determină:
un verb: A luat un taxi 1/ ca să ajungă mai repede. 2/
o locuţiune verbală: Ca să nu mai greşesc, 1/ tata mi-a adus aminte de trecut. 2/
o interjecţie: Hai la Maria 1/ pentru ca să lămurim problema. 2/

Propoziţia circumstanţială condiţională

Propoziţia circumstanţială condiţională exprimă o condiţie sau o ipoteză de a cărei îndeplinire depinde realizarea acţiunii din regentă.

Ştii, 1 (cu ce condiţie?)  dacă înveţi. 2/

Circumstanţiala condiţională determină:
un verb: Dacă nu poţi face tema, 1/ te ajut. 2/
o locuţiune verbală: Mi-aş da seama de greşeală, 1/ dacă mi-ai explica mai clar. 2/

Propoziţia circumstanţială de cauză, de scop, condiţională, concesivă şi consecutivă

Propoziţia circumstanţială concesivă

Propoziţia circumstanţială concesivă exprimă o împrejurare de natură să împiedice desfăşurarea unei acţiuni sau existenţa unei calităţi din regentă, dar care nu le împiedică.

Deşi am cumpărat cartea, 1(în ciuda cărui fapt?)  n-am citit-o. 2/

Circumstanţiala concesivă determină:
un verb: Deşi sunt obosit, 1/mă uit la televizor. 2/
o locuţiune verbală: Şi-a adus aminte de mine, 1/ cu toate că nu ne-am văzut de mult timp. 2/
o interjecţie: Hai la meci, 1/ deşi plouă. 2/
un adjectiv: Mama este optimistă, 1/ deşi are numai necazuri. 2/

Propoziţia circumstanţială consecutivă

Propoziţia circumstanţială consecutivă exprimă consecinţa, urmarea unei acţiuni sau a existenţei unei calităţi din regentă.

Fuge, 1(care este consecinţa faptului că?)  încât nu-l prinzi. 2/

Circumstanţiala consecutivă determină:
un verb: Minte 1/ de te sperii. 2/
o locuţiune verbală: Ne-a tras o chelfăneală, 1/ încât n-am mai dat pe la el. 2/
un adjectiv: Este atât de amabil, 1/ încât nu-l poţi refuza. 2/
un adverb: A înţeles atât de repede, 1/ încât m-a uluit. 2/


Propoziţia circumstanţială de cauză, de scop, condiţională, concesivă şi consecutivă publicat: 2018-03-27T19:52:52+03:00, actualizat: 2018-03-27T20:24:16+03:00 by Gimnaziu.info