Retrospectiva, Suspansul, Viziunea, Romanul, Genul epic

Retrospectiva

Retrospectiva este un procedeu prin care un moment anterior este adus în prezentul naraţiunii.

Cel mai adesea, retrospectiva se realizează prin rememorarea sau evocarea de către narator sau de către personaj a unor evenimente/întâmplări din trecut.

Suspansul

Suspansul este o trăire a cititorului, a ascultătorului sau a spectatorului, care aşteaptă plin de emoţie o evoluţie sau o finalizare dramatică a acţiunii. Emoţia aşteptării, curiozitatea şi efectul de surpriză ţin treaz interesul publicului.

Suspansul este folosit încă din antichitate în tragedii, dar importanţa sa se amplifică o dată cu apariţia romanului. El joacă un rol important în literatura de aventuri şi poliţistă sau în cea ştiinţifico-fantastică.

Viziunea

Viziunea (punctul de vedere sau perspectiva narativă) se referă la perceperea lumii prezentate în roman (a universului construit prin ficţiune) de către un subiect care este narator sau personaj. Cu alte cuvinte, relaţia se stabileşte între cel care povesteşte şi povestire.

Omniscienţa

Omniscienţa este un tip de perspectivă narativă în care naratorul are o percepţie iluminată. El cunoaşte totul despre lumea pe care o prezintă, dar şi despre frământările interioare ale personajelor acestei lumi.

Retrospectiva, Suspansul, Viziunea, Romanul, Genul epic

Romanul

Romanul este o specie a genului epic în proză, cu acţiune mai complicată şi de mai mare întindere decât a celorlalte specii epice în proză, desfăşurată, de regulă, pe mai multe planuri, cu personaje numeroase.

Genul epic

Genul epic este genul literar în care naraţiunea, descrierea şi dialogul alternează, accentul căzând asupra naraţiunii.


Retrospectiva, Suspansul, Viziunea, Romanul, Genul epic publicat: 2022-12-05T10:43:52+02:00, actualizat: 2022-12-05T11:05:44+02:00 by Gimnaziu.info