Despărţirea în silabe


I. Ce este silaba


Silaba este:

un segment fonic;

– – constituit din unul sau mai multe sunete;

– – rostit prin acelaşi efort respirator.II. Despărţirea în silabe


Despărţirea cuvintelor în silabe se face după reguli specifice cazurilor:

a) o singură consoană între două vocale;

b) un diftong/triftong înainte sau după o consoană;

c) două consoane între două vocale;

d) trei consoane între două vocale;

e) două vocale alăturate;

f) o vocală urmată de un diftong/triftong.III. Reguli de despărţire în silabe

Să luăm fiecare caz şi să vedem ce reguli de despărţire în silabe avem.


Cazul 1: o singură consoană între două vocale


1. Regulă

Când avem o singură consoană între două vocale, la despărţirea în silabe aceasta trece la silaba următoare.2. Exemple (o singură consoană între două vocale)

a) a-bil;

b) re-ce;

c) ve-cin;

d) po-diș;

e) a-fiș;

f) le-ge;

g) lu-nă;

h) ca-să.


3. Litera x

Litera x notează două consoane (cs sau gz) dar este tratată ca o singură unitate.3.1. Exemple (cu litera x)

a) a-xă;

b) e-xa-men.


4. Grupurile ch şi gh

Grupurile de litere ch, gh (urmate de e şi i) notează o singură consoană şi respectă regula dată.4.1. Exemple (cu grupurile ch, gh)

a) u-re-che;

b) a-chi-tat;

c) le-ghe;

d) ma-ghiar.


Cazul 2: un diftong/triftong înainte sau după o consoană


1. Regulă

Dacă înaintea unei consoane sau după ea se află un diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba următoare.2. Exemple (un diftong/triftong înainte sau după o consoană)

a) maică;

b) boj-deucă;

c) pâine;

d) doină;

e) lu-poaică.


Cazul 3: două consoane între două vocale


1. Regulă

Când avem două consoane între două vocale, la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi a doua la silaba următoare.2. Exemple (două consoane între două vocale)

a) icni;

b) ticsit;

c) activ;

d) multe;

e) înger;

f) lungit;

g) munte;

h) capsă;

i) for-tissi-mo;

j) wattul;

k) înnop-ta;

l) in-terregn.


3. Două consoane (b, c, d, f, g, h, p, t, v) + (l, r)

Dacă în grupul de două consoane prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua este l sau r, despărţirea în silabe se face înaintea întregului grup.3.1. Exemple (b, c, d, f, g, h, p, t, v) + (l, r)

a) o-braz;

b) a-cru;

c) co-dru;

d) a-fla;

e) su-plu;

f) cu-pru;

g) a-tlet;

h) pa-tru;

i) co-vrig.


Cazul 4: trei consoane între două vocale


1. Regulă

Atunci când avem trei sau mai multe consoane între două vocale la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi celelalte la silaba următoare.2. Exemple (trei consoane între două vocale)

a) obște;

b) filtru;

c) lingvist;

d) cinste;

e) contra;

f)rstă;

g) aspru.


3. Trei consoane lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv

În cazul grupurilor de consoane lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv, despărţirea se face după a doua consoană din grup.3.1. Exemple (lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv)

 a) sculptor;

b) somptu-os;

c) punctaj;

d) funcţi-e;

e) arctic;

f) jertfă;

g) sandviş.


4. Trei consoane ldm, lpn, ltc, ndc, nsl, nsr, nsv, ntl, rbț…

La lista anterioară pot fi adăugate grupuri ca ldm, lpn, ltc, ndc, nsl, nsr, nsv, ntl, rbț, rgș, rtb, rtc, rth, rtj, rtm, rtp, rts, rtț, rtv, stb, stc, std, stf, stl, stn, stp, sts, stt, stv, care se despart după aceeaşi regulă.4.1. Exemple (ldm, lpn, ltc, ndc, nsl, nsr, nsv, ntl, rbț…)

a) altce-va;

b) transla-tor;

c) ab-sorbți-e;

d)rgșor;

e) portba-gaj;

f) portți-ga-ret;

g) postbe-lic;

h) astfel.


Cazul 5: două vocale alăturate


1. Regulă

Când două vocale sunt alăturate, despărţirea în silabe se face între ele.2. Exemple (două vocale alăturate)

a) Graal;

b) aici;

c) aor-tă;

d) a-lee;

e) leul;

f) u-riaș;

g) fiin-ță;

h) fa-nion;

i) croat;

j) poet;

k) al-cool;

l) oul;

m) duet.Exemple de despărţire în silabe

Exemple de despărţire în silabe


Cazul 6: o vocală urmată de un diftong/triftong


1. Regulă

Dacă o vocală este urmată de un diftong sau un triftong, despărţirea se face după vocală.


2. Exemple (o vocală urmată de un diftong/triftong)

a) duios;

b) voiau;

c) a-ceea;

d) tăiat;

e) roiul;

f) găoace;

g) leoai-că.
Despărţirea în silabe publicat: 2023-10-01T15:37:53+03:00, actualizat: 2023-10-01T16:13:55+03:00 by Gimnaziu.info