Despărţirea în silabe

O consoană între două vocale la despărţirea în silabe trece la silaba următoare.

Dacă înaintea consoanei sau după ea se află un diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba următoare.

* u-re-che, ta-xi
Notând o consoană, grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi respectă regula dată. Litera x este tratată ca o singură unitate.

Două consoane între două vocale la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi a doua la silaba următoare.

Dacă în grupul de două consoane a doua este l sau r şi prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, despărţirea în silabe se face înaintea întregului grup.

Trei sau mai multe consoane între două vocale la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi celelalte la silaba următoare.

* sculptură, somptuos, punctaj, funcţie, arctic, jertfă, sandv
În cazul grupurilor de consoane lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv, despărţirea se face după a doua consoană din grup.

Când două vocale sunt alăturate, despărţirea în silabe se face între ele.

* duios, voiau
Dacă o vocală este urmată de un diftong sau un triftong, despărţirea se face după vocală.


Despărţirea în silabe publicat: 2013-06-17T11:06:53+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:26+00:00 by Gimnaziu.info