Despărţirea în silabe

O singură consoană între două vocale

Când avem o singură consoană între două vocale la despărţirea în silabe aceasta trece la silaba următoare.

Exemple: a-bil, re-ce, ve-cin, po-diș, a-fiș, le-ge, lu-nă, ca-să.

Litera x notează două consoane (cs sau gz) dar este tratată ca o singură unitate.

Exemplea-xă, e-xa-men.

Grupurile de litere ch, gh (urmate de e şi i) notează o singură consoană şi respectă regula dată.

Exempleu-re-che, a-chi-tat, le-ghe, o-ghial etc.

Un diftong/triftong înainte sau după o consoană

Dacă înaintea unei consoane sau după ea se află un diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba următoare.

Exemplemaică, boj-deucă, pâine, doină, lu-poaică.

Două consoane între două vocale

Când avem două consoane între două vocale la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi a doua la silaba următoare.

Exempleicni, ticsit, activ, multe, înger, lungit, munte, capsă, for-tissi-mo, wattul, înnop-ta, in-terregn.

Dacă în grupul de două consoane prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua este l sau r, despărţirea în silabe se face înaintea întregului grup.

Exempleo-braz, a-cru, co-dru, a-fla, su-plu, cu-pru, a-tlet, pa-tru, co-vrig.

Despărţirea în silabe

Trei consoane între două vocale

Atunci când avem trei sau mai multe consoane între două vocale la despărţirea în silabe trec prima la silaba dinainte şi celelalte la silaba următoare.

Exempleobște, filtru, lingvist, cinste, contra, vârstă, aspru.

În cazul grupurilor de consoane lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm, ndv, despărţirea se face după a doua consoană din grup.

Exemple: sculptor, somptu-os, punctaj, funcţi-e, arctic, jertfă, sandviş.

La această listă pot fi adăugate grupuri ca ldm, lpn, ltc, ndc, nsl, nsr, nsv, ntl, rbț, rgș, rtb, rtc, rth, rtj, rtm, rtp, rts, rtț, rtv, stb, stc, std, stf, stl, stn, stp, sts, stt, stv, care se desprt după aceeaşi regulă.

Exemplealtce-va, transla-tor, ab-sorbți-e, târgșor, portba-gaj, portți-ga-ret, postbe-lic, astfel.

Două vocale alăturate

Când două vocale sunt alăturate, despărţirea în silabe se face între ele.

ExempleGraal, aici, aor-tă, a-lee, leul, u-riaș, fiin-ță, fa-nion, croat, poet, al-cool, oul, duet.

O vocală urmată de un diftong/triftong

Dacă o vocală este urmată de un diftong sau un triftong, despărţirea se face după vocală.

Exemple: duios, voiau, a-ceea, tăiat, duios, roiul; găoa-ce, leoai-că.


Despărţirea în silabe publicat: 2020-11-13T11:37:53+02:00, actualizat: 2020-11-13T12:40:17+02:00 by Gimnaziu.info