Modurile verbului, Verbe personale, Verbe nepersonale

Verbe personale (Modurile personale/predicative)

Modurile personale își schimbă forma după persoană.

În modurile personale verbele au funcția sintactică de predicat, motiv pentru care sunt numite și moduri predicative.

Modurile personale sunt: indicativconjunctiv, condițional-optativimperativ.

Modul indicativ

o acţiune reală, sigură.

Exemple: scriu, scriam, am scris, scrisesem, scrisei, voi scrie, o să scriu, voi fi scris, oi scrie, mănânc, alerg.

Modul conjunctiv

o acţiune posibilă, realizabilă.

Exemple: să scriu, să fi scris, să mănânc, să alerg.

Modul condiţional-optativ

condiţie, opţiune, dorinţă.

Exemple: aş scrie, aş fi scris, aş mânca, aş alerga.

Modul imperativ

o poruncă, un îndem.

Exemple: Scrie!, Scrieţi!, Mănâncă!, Aleargă!

Modurile verbului, Verbe personale, Verbe nepersonale

Verbe nepersonale (Modurile nepersonale/nepredicative)

Modurile nepersonale nu-și schimbă forma după persoană și nu pot avea funcția sintactică de predicat.

Modurile nepersonale mai sunt numite și moduri nepredicative.

Modurile nepersonale sunt: infinitivparticipiugerunziusupin.

Modul infinitiv

denumeşte acţiunea.

Exemple: a scrie, a fi scris, a mânca, a veni, a părea, a vorbi, a citi.

Modul gerunziu

acţiune în desfăşurare.

Exemple: scriind, mâncând, venind, părând, vorbind, citind.

Modul participiu

acţiune terminată.

Exemple: scris, mâncat, venit, părut, vorbit, citit.

Modul supin

scopul acţiunii.

Exemple: de scris, de mâncat, de vorbit, de citit.


Modurile verbului, Verbe personale, Verbe nepersonale publicat: 2021-01-11T18:19:37+02:00, actualizat: 2021-01-11T19:22:51+02:00 by Gimnaziu.info