Autorul, Naratorul, Personajul

În cazul operelor literare, între narator şi autor nu se pune niciodată semnul egalităţii.

Autorul

Autorul este persoana care imaginează şi scrie o operă literară.

Autorul imaginează scenariul evenimenţial, creează personajele, le aşază într-un context temporal anumit şi într-un spaţiu determinat, le organizează într-un conflict şi plăsmuieşte un narator care relatează acţiunea.

Naratorul

Naratorul este persoana care povesteşte o anumită întâmplare. El este este un personaj fictiv, existent numai în textul narativ, o „voce” căreia autorul îi încredințează misiunea de a povesti faptele, de a descrie locurile și personajele. Se regăsește în operele epice.

Autorul, Naratorul, Personajul

Relatarea naraţiunii

Naraţiunea poate fi relatată:
la persoana a III-a, când naratorul povesteşte întâmplările din exterior, asemenea unui spectator, fără să participe la acţiune.
la persoana I, când naratorul este şi personaj, adică participant la acţiune.

Personajul

Personajul este o persoană care participă la acţiunea prezentată într-o operă literară. Acesta este principalul element al unei opere epice sau dramatice, care determină acţiunea, se află în centrul evenimentelor şi întâmplărilor, de obicei personalitate umană.

Personajul poate fi principal (protagonist), secundar, episodic, figurant.


Autorul, Naratorul, Personajul publicat: 2020-09-29T08:41:56+03:00, actualizat: 2020-09-29T09:48:45+03:00 by Gimnaziu.info