Mamifere rozătoare

În afară de iepure, din grupa mamiferelor rozătoare mai fac parte: şoarecele, şobolanul, popândăul, hârciogul, veveriţa, castorul etc.

Şoarecele de casă

Şoarecele de casă este un rozător mic, vioi şi fricos. Se recunoaşte după blăniţa lui, de culoare cenuşie, şi codiţa lungă, subţire şi solzoasă.

Trăieşte prin preajma locuinţelor, magaziilor, hambarelor şi în pivniţe.

Noaptea îşi caută hrana. Îşi face galerii în cuiburi pe care le căptuşeşte cu hârtii şi materiale moi. Se strecoară uşor prin găuri mici. Are dinţi ca ai iepurelui şi roade alimente, grăunţe, cărţi, haine etc.

Se înmulţeşte uşor. De mai multe ori pe an, femela naşte mai mulţi pui, care ajung repede la maturitate şi, la rândul lor, în scurt timp, dau naştere la alte generaţii.

Şoarecele de câmp

Şoarecele de câmp se recunoaşte după blăniţa de culoare cafenie – închisă pe spate, mai deschisă pe laturile corpului şi mai albicioasă pe pântece.

Trăieşte izolat sau în colonii. Este fricos, fuge, se caţără greu, dar este un bun înotător.

Îşi sapă galerii în pământ, este activ atât ziua, cât şi noaptea. Roade plante tinere, seminţe şi scoarţa arborilor.

Se înmulţeşte la fel de uşor ca şi şoarecele de casă.

Popândău

Şobolanul

Şobolanul sau guzganul este mare şi are coada lungă.

Este un animal lacom, agresiv, care atacă şi animale mari.

Popândăul, Hârciogul

Popândăul şi hârciogul trăiesc în câmpiile din ţara noastră. Ambele sunt animale dăunătoare. Blăniţa hârciogului are culoarea cafenie.

Se hrănesc cu ierburi, rădăcini, tulpini de cereale şi grăunţe. Hârciogul are două buzunare ale obrajilor în care transportă hrana.

Duşmanii rozătoarelor

Duşmanii rozătoarelor sunt: păsările răpitoare, animalele carnivore şi omul.

Transmiterea bolilor

Rozătoarele transmit boli, ca: ciuma, pesta porcină, tifosul etc.

Clasificarea rozătoarelor după mediile în care trăiesc

După mediile în care trăiesc, rozătoarele sunt:
terestre (iepurele şi marmota)
subterane (şoarecele, şobolanul, popândăul şi hârciogul)
arboricole (veveriţa şi pârşul)
– cu două medii de viaţă, terestru şi acvatic (castorul şi bizamul).

Caractere generale ale mamiferelor rozătoare

– Trăiesc în diferite medii de viaţă.
Incisivii au creştere continuă şi se tocesc rozând.
– Sunt dăunătoare.


Mamifere rozătoare publicat: 2018-03-22T07:28:39+02:00, actualizat: 2018-03-22T08:56:31+02:00 by Gimnaziu.info