Ape subterane, Izvoare, Râuri, Lacuri, Gheţari

Apa subterană

Apa subterană este o apă aflată la diferite adâncimi în interiorul scoarţei.

Roci permeabile (lasă apa să treacă prin ele)
Roci impermeabile (apa nu poate trece).

Ape de adâncime (la adâncimi mari)
Ape freatice (aflate aproape de suprafaţa scoarţei terestre).

Izvoarele

Izvoarele sunt locuri pe unde apa subterenă iese la suprafaţa scoarţei terestre.

Izvoare Arteziene (apă sub presiune aflată între 2 straturi impermeabile)
Izvoare Termale (ape fierbinţi aflate la adâncime mare)
Gheizere (ţâşniri de apă fierbinte şi vapori de apă la mari înălţimi)
Izvoare minerale (conţin multe săruri)
Vulcani noroiosi (ţâşniri de apă amestecată cu argilă).

Ape curgătoare

Pârâul (cea mai mică apă curgătoare)
Râul (apă curgătoare permanentă)
Fluviul (cea mai mare apă curgătoare, mii de kilometri)

Părţile componente ale unei ape curgătoare

Izvorul
Cursul de apă
Gura de vărsare (estuar, deltă).

Confluenţa (locul în care se unesc două ape curgătoare)
Afluenţi (ape curgătoare mici care se varsă în ape mai mari)
Receptori (ape care primesc afluenţi)
Bazin hidrografic (suprafaţa de pe care râul şi afluenţii lui îşi adună apele)

Gheţar

Lacurile

Lacurile sunt acumulări de apă în adânciturile scoarţei continentale.

Lacuri naturale (adâncituri în care s-a acumulat apă)
Lacuri artificiale (antropice, construite de om; lacuri de acumulare, heleşteie, iazuri).

Lacurile naturale

Lacuri tectonice (crăpături apărute datorită prăbuşirii scoarţei terestre)
Lacuri glaciare (adâncituri create de gheţari)
Lacuri vulcanice (craterele vulcanilor)
Lacuri de baraj natural (alunecări de teren, prăbuşiri de versanţi)
Lacuri litorale (limane, lagune; bararea gurii de vărsare cu aluviuni aduse de valuri)
alte lacuri naturale (foste mări, dizolvarea unor masive de sare).

Gheţarii

Gheţarii sunt cele mai mari acumulări de apă în stare solidă aflate pe Pământ.

Gheţari montani
Gheţari de calotă sau gheţari continentali (supraţete foarte mari, 10%; gheaţă groasă, 1500-3500 m; aceştia alunecă iar la contactul cu marea se rup munţi de gheaţă, iceberguri).


Ape subterane, Izvoare, Râuri, Lacuri, Gheţari publicat: 2022-03-09T07:37:41+02:00, actualizat: 2022-03-09T08:56:51+02:00 by Gimnaziu.info