Prepoziția, Locuţiunea prepoziţională

Prepoziţia

Prepoziţia este partea de vorbire care leagă un complement sau un atribut de cuvintele determinate.

Prepoziţiile sunt:
simple: cu, de, după, în, la, pe etc.
compuse: de la, de pe, de lângă, despre, înspre etc.

În limba română contemporană, prepoziţia cere cazul:

Acuzativ

– marea majoritate a prepoziţiilor: pe, la, până, cu, din etc.

Exemple – cazul acuzativ:
– Lasă-i pe copii să vină cu mine în excursie.
– Elevii se gândeau la olimpiadă.
– Am plecat cu mama la școală.
– Se scutura din salcâmi o ploaie de miresme.

Genitiv

contra, asupra şi prepoziţiile provenite din adverbe articulate, înaintea, înapoia, deasupra, dedesubtul, înăuntrul etc. Aceste propoziţii cer dativul când se află înaintea unui pronume personal, forma neaccentuată (asupra-mi) şi acuzativul, când se află înaintea unui adjectiv pronominal posesiv (asupra mea).

Exemple – cazul genitiv:
– Lupta contra lui s-a sfârşit.
– S-a năpustit asupra lui.
– Mergeau înaintea coloanei.
– Nu poţi înota împotriva curentului apei.

Dativ

asemenea, aidoma, contrar, conform, potrivit (provenite din adverbe), datorită, mulţumită (provenite din participii), graţie (provenită din substantiv).

Exemple – cazul dativ:
– Am acţionat asemenea ei.
Graţie ţie am câştigat.
– Am reusit datorită efortului meu.
Mulţumită ţie a luat examenul.

Prepozitia-Locutiunea-prepozitionala

Locuţiunea prepoziţională

Locuţiunea prepoziţională este grupul unitar de cuvinte care se comportă ca o prepoziţie.

Locuţiunile prepoziţionale cer cazul:

Genitiv

în faţa, în vederea, în spatele, în mijlocul, de-a lungul, în urma, în jurul, în preajma etc. Aceste propoziţii cer dativul când se află înaintea unui pronume personal, forma neaccentuată (în juru-mi) şi acuzativul, când se află înaintea unui adjectiv pronominal posesiv (în jurul meu).

Acuzativ

faţă de, în loc de, în afară de, împreună cu, conform cu, alături de, referitor la, provitor la etc. Aceste locuţiuni au drept ultim termen o prepoziţie care cere cazul acuzativ.


Prepoziția, Locuţiunea prepoziţională publicat: 2022-03-17T16:18:01+02:00, actualizat: 2022-03-17T17:16:42+02:00 by Gimnaziu.info