Puterea mecanică, Randamentul Mecanic, Energia mecanică

Puterea mecanică

Puterea mecanică medie (P) este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul mecanic (L) efectuat de o forţă şi timpul (Δt) în care se efectuează acest lucru mecanic:

P = L/Δt

Unitatea de măsură pentru puterea mecanică în S.I.: watt (W).

[P]SI = [L]SI/[Δt]SI = J/s = W

Un watt este puterea mecanică a unei forţe ce efectuează un lucru mecanic de un joule în timp de o secundă.

În practică se mai foloseşte pentru puterea mecanică o unitate de măsură numită cal putere (CP):

1 CP = 736 W

Lucrul mecanic

Lucrul mecanic efectuat de forţa activă se numeşte lucru mecanic consumat (Lc).

Lucrul mecanic al forţei necesare pentru a învinge forţa rezistentă se numeşte lucru mecanic util (Lu).

Puterea mecanică, Randamentul Mecanic, Energia mecanică

Randamentul mecanic

Raportul dintre lucrul mecanic util (Lu) şi lucrul mecanic consumat (Lc) se numeşte randament mecanic (η).

Randamentul mecanic este adimensional şi subunitar.

Randamentul mecanic poate fi exprimat şi în procente, de exemplu: η = 0,80 sau η = 80 %.

Energia mecanică

Proprietăţii unui sistem fizic de a fi capabil să exercite forţe care efectuează lucru mecanic îi asociem mărimea fizică scalară numită energie mecanică (E).

Energia cinetică

Energia mecanică a unui corp aflat în mişcare, faţă de sistemul de referinţă ales, o numim energie cinetică (Ec).

Dintre două corpuri care se mişcă cu aceeaşi viteză are energie cinetică mai mare corpul cu masa mai mare.

Energia cinetică a unui corp este proporţională cu pătratul vitezei lui faţă de un sistem de referinţă (S.R.).

Fiecărei stări mecanice a unui corp, caracterizată printr-o anumită viteză, îi corespunde o anumită energie cinetică.

Energia cinetică a unui corp în mişcare, cu o anumită viteză, este egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa sub acţiunea căreia i se imprimă corpului viteza respectivă.Puterea mecanică, Randamentul Mecanic, Energia mecanică publicat: 2021-01-20T14:57:26+02:00, actualizat: 2021-01-20T16:03:58+02:00 by Gimnaziu.info