Ariile poligoanelor

Aria triunghiului

Dacă triunghiul ABC este dreptunghic atunci
AABC = (c1 · c2)/2, unde c1c2 sunt catete.

Dacă triunghiul ABC este echilateral,
AABC = (l²√3)/4, unde l este latura triunghiului.

Dacă în triunghiul ABC, AM este mediană atunci
AABM = AACM.

Dacă ΔABC ~ ΔMNP şi AB/MN = k, atunci
AABC/AMNP = k².

Aria-dreptunghiului

Aria patrulaterului

AABCD = AABC + AADC = AABD + ABDC.

Dacă patrulaterul ABCD este pătrat, atunci
AABCD = AB² = AC²/2.

Dacă ABCD e dreptunghi, atunci
AABCD = AB · BC = [AC² · sin(AC,BD)]/2.

Dacă ABCD este paralelogram, atunci aria se calculează cu formula
AABCD = AB · d(C, AB) = AB · BC · sin B = [AC · BD · sin(AC,BD)]/2.

Dacă ABCD este romb, atunci
AABCD = AB · d(C,AB) = AB² · sin A = (AC · BD)/2.

Dacă patrulaterul este trapez, cu AB||CD si AE⊥CD, E∈CD, atunci
AABCD = [AE · (AB+CD)]/2.


Ariile poligoanelor publicat: 2021-03-02T17:15:11+02:00, actualizat: 2021-03-02T18:16:12+02:00 by Gimnaziu.info