Carbonul

Carbonul

Simbolul chimic: C

Masa atomică: 12
1 mol C = 12 g; conţine 6,023•1023 atomi C.

Stare naturală

Carbonul formează numai 0,35% din masa scoarţei terestre.

În stare liberă se află sub formă de diamant, grafit, fulerene şi cărbuni de pământ.

Sub formă de compuşi se află în substanţe anorganice, precum CO2, CaCO3, MgCO3 şi în toate substanţele organice.

Utilizări ale carbonului

tăierea blocurilor de piatră, bijuterii, electrozi şi mine de creion, fibre de carbon, datări arheologice, combustibil.

Proprietăţi fizice ale carbonului

Carbonul se prezintă în natură sub trei forme cristalizate: diamant, grafit şi fulerene.

Carbon

Diamantul

– cristalizează în formă cubică
– solid incolor
– foarte dur
rău conducător de căldură şi electricitate
insolubil în orice dizolvant
– indice de refracţie foarte mare
– ρ = 3,5 g/cm3

Grafitul

– cristalizează în formă hexagonală
– solid negru
duritate mică, lasă urme pe hârtie; prezintă fenomenul de clivaj
bun conducător de căldură şi electricitate
insolubil în orice dizolvant
opac
– ρ = 2,2 g/cm3

Fulerenele

– molecula are formă icosaedrică
– solid negru
duritate mică
rău conducător de căldură şi electricitate
solubil în benzină
opac
– ρ = 1,75-2,19 g/cm3

Cărbunii de pământ

Cărbunii de pământ sunt roci combustibile amorfe (necristalizate), rezultate prin carbonizarea plantelor în interiorul pământului, la presiuni şi temperaturi înalte.

Cărbunii conţin 50-96% carbon.

După conţinutul în carbon, se deosebesc: antracitul, huila, lignitul, turba.

Ştiaţi că… ?

– Carbonul, sub formă de cărbune şi funingine, a fost cunoscut din antichitate.
– Corpul unui om de 70 kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon.
– Amestecul gazos format din 95% O2 şi 5% CO2 se foloseşte în oxigenoterapie.

Diamantele sintetice se pot obţine din grafit. Acestea nu au indicele de refracţie al diamantelor naturale şi de aceea nu se utilizează pentru confecţionarea bijuteriilor. Transformarea grafitului în diamant se poate realiza la temperaturi de peste 2000°C şi presiuni ce depăşesc 40.000 atm.


Carbonul publicat: 2021-11-11T11:11:43+02:00, actualizat: 2021-11-11T12:08:53+02:00 by Gimnaziu.info