Clima Europei (factorii determinanţi, tipuri climatice)

Europa are o climă temperată pe cea mai mare întindere a ei, iar în extremitatea nordică o climă rece (subpolară).

Factorii determinanţi

Factorii principali care determină şi influenţează clima Europei sunt:
poziţia pe glob în plină zonă temperată;
articulaţiile ţărmului, care favorizează pătrunderea aerului dinspre Oceanul Atlantic spre interiorul continentului;
mările care o înconjoară din trei părţi şi favorizează formarea precipitaţiilor;
curentul Atlanticului de Nord (Curentul Golfului) care încălzeşte clima vestului Europei;
munţii, care etajează elementele climei.

Tipuri climatice

Elementele climatice de bază (temperatură, precipitaţii, vânturi), la care se adaugă şi altele, duc la stabilirea unor domenii sau tipuri climatice. Acestea sunt:

a) clima subpolară, rece aproape tot anul, cu veri scurte şi precipitaţii reduse (nordul Europei şi Islanda);

b) clima oceanică, cu ierni blânde şi precipitaţii bogate (ţărmul Oceanului Atlantic, din Peninsula Iberică până în Peninsula Scandinavă);

Clima Europei

c) clima continentală, cu precipitaţii reduse şi temperaturi care scad de la sud spre nord (Câmpia Europei de Est);

d) clima mediteraneană, cu temperaturi ridicate vara, ierni blânde şi precipitaţii bogate datorită prezenţei Mării Mediterane (în jurul Mării Mediterane);

e) clima de tranziţie între tipurile principale (Europa Centrală şi Peninsula Iberică);

f) climat montan; pe munţii înalţi, elementele climei se modifică odată cu creşterea înălţimii (Munţii Alpi, Caucaz, Carpaţi).


Clima Europei (factorii determinanţi, tipuri climatice) publicat: 2020-11-23T18:06:00+02:00, actualizat: 2020-11-23T19:41:33+02:00 by Gimnaziu.info