Compunerea, Procedee de compunere, Prefixoidele, Sufixoidele

Compunerea

Compunerea este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi, unind termeni diferiţi.

Termenii din care se formează un cuvânt compus îşi pierd, de cele mai multe ori, sensul pe care îl au când există independent.

Cuvintele compuse sunt: substantive (mătasea-broaştei), verbe (a binevoi), adjective (cumsecade), pronume (fiecare), numerale (douăzeci), adverbe (după-amiază), prepoziţii (până la), conjuncţii (ca să), interjecţii (bing-bang).

Procedee de compunere

Procedeele de compunere sunt:
alăturarea, juxtapunerea sau parataxa (câine-lup, de pe);
subordonarea (gura-leului);
abrevierea sau prescurtarea din
a. iniţiale (C.E.C.);
b. iniţiale şi fragmente de cuvinte (Tarom)
c. fragmente de cuvinte (Asirom)
d. fragmente de cuvinte şi cuvinte (Romarta).

Compusele se pot scrie într-un cuvânt (primăvară), legate prin cratimă (vorbă-lungă), nelegate prin cratimă (de lângă).

Compunerea, Procedee de compunere, Prefixoidele, Sufixoidele

Prefixoidele

Prefixoidele sau falsele prefixe sunt elemente de compunere care se aşază înaintea unei rădăcini pentru a forma un cuvânt nou. Prefixoidele provin din greaca veche, cele mai multe, sau din latină şi sunt elemente savante de compunere cu circulaţie internaţională.

Exemple de prefixoide

– aqua-, aero-, agro-, atmo-, balneo-, biblio-, cardio-, claustro-, cvadri-, demi-, echi-, etno-, foto-, fungi-, hecto-, igni-, lacto-, lombo-, medico-, micro-, neuro-, onco-, penta-, poli-, rino-, servo-, tehno-, turbo-, vaso-, zoo-.

aeromodel, autoamăgire, biosferă, filofrancez, geometrie, hidroavion, macromoleculă, microanaliză, multilateral, ortografie, polisemantic, pseudoartist, televiziune, zootehnic.

Sufixoidele

Sufixoidele sau falsele sufixe sunt elemente de compunere care se aşază după o rădăcină sau după un prefixoid pentru a forma un cuvânt nou. Sufixoidele provin din greaca veche sau din latină şi sunt elemente savante de compunere cu circulaţie internaţională.

Exemple de sufixoide

Cele mai frecvente sufixoide utilizate în limba română sunt: cid (ucigător), craţie (conducere), -fil (iubitor), -fob (care urăşte, care nu suportă), fug (care îndepărtează), log (specialist).

– -agog, -ambul, -atlon, -cardie, -cultor, -exie, -gon, -logie, -onim, -plan, -tecă, -termie, -vor, -zofie.

insecticid, vermicid, organigramă, anglofil, rusofil, hidrofor, endoscopie, metalurgie, hematologie.


Compunerea, Procedee de compunere, Prefixoidele, Sufixoidele publicat: 2020-10-02T13:24:29+03:00, actualizat: 2020-10-02T14:57:39+03:00 by Gimnaziu.info