Difuzia, Calorimetria, Coeficienţii calorici, Capacitatea calorică

Difuzia

Fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp, fără intervenţia unei forţe exterioare, se numeşte difuzie.

Fenomenul de difuzie apare în toate stările de agregare ale corpurilor.

Temperatura

Proprietăţii unui corp de a avea o anumită stare de încălzire i se asociază mărimea fizică scalară numită temperatură.

Temperatura este o mărime fizică de stare.

Instrumentul de măsură pentru temperatură este termometrul.

Căldura

Trecerea unui corp dintr-o stare de încălzire în altă stare de încălzire, în urma contactului termic cu un alt corp este caracterizată de mărimea fizică numită căldură (Q).

Căldura este o mărime fizică de proces.

Izolator termic

Un corp care interacţionează termic foarte încet cu mediul exterior se numeşte izolator termic.

Calorimetrul

O foarte bună izolare termică se poate realiza cu ajutorul calorimetrului care nu permite corpurilor din interior să interacţioneze termic cu exteriorul.

Calorimetru

Dacă în calorimetru se introduc două corpuri cu temperaturi diferite, în procesul de realizare a transferului termic, căldura cedată (Qced) de corpul cu temperatura mai mare este egală cu căldura absorbită (Qabs) de corpul cu temperatura mai mică.

Ecuaţia calorimetrică

Qced = Qabs

Calorimetria

Calorimetria este capitolul fizicii care se ocupă cu studiul căldurii primite sau cedate de un corp.

Coeficienţii calorici

Coeficienţii calorici sunt mărimi fizice care stabilesc legătura între căldura primită (cedată) de un corp şi variaţia temperaturii lui.

Căldura specifică (c)

Căldura specifică este mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unităţii de masă dintr-un corp cu un grad.

c = Q/(m·Δt) ;  [c]SI = J/kgK

Capacitatea calorică (C)

Capacitatea calorică este mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unui corp cu un grad.

C = Q/Δt ;  [C]SI = J/K


Difuzia, Calorimetria, Coeficienţii calorici, Capacitatea calorică publicat: 2019-11-19T07:19:30+02:00, actualizat: 2019-11-19T08:18:25+02:00 by Gimnaziu.info