Ecuaţiile chimice, Ecuația stoechiometrică, Stoechiometria, Scrierea unei ecuaţii stoechiometrice

Ecuaţiile chimice

Ecuaţiile chimice reprezintă o scriere prescurtată a reacţiilor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice şi al formulelor chimice.

Acestea au o semnificaţie calitativă, indicând substanţele care participă la reacţia chimică, şi o semnificaţie cantitativă, exprimând numărul de moli de reactanţi şi de produşi.

Ecuaţia stoechiometrică

Înlocuind într-o reacţie chimică simbolurile şi formulele substanţelor prin număr de moli, ecuaţia chimică devine ecuaţie stoechiometrică.

* Cuvântul stoechiometric provine din cuvintele greceşti stoikheion, care înseamnă element şi metron, care înseamnă măsură.

Stoechiometria

Stoechiometria este partea chimiei care ne învaţă să determinăm prin calcul, pe baza formulelor şi a ecuaţiilor chimice, masa şi volumul reactanţilor şi pe cele ale produşilor de reacţie.

Aceste calcule se utilizează frecvent în laboratoare şi în industrie, pentru a determina cantităţile necunoscute de substanţă participante la o reacţie chimică.

Ecuaţiile chimice, Ecuația stoechiometrică, Stoechiometria, Scrierea unei ecuaţii stoechiometrice

Scrierea unei ecuaţii stoechiometrice

Scriem ecuaţia reacţiei chimice pe care o studiem:

2 H2 + O2 = 2 H2O

Înlocuim formulele cu molii substanţelor respective:

2 · 1 mol (H2) + 1 mol (O2) = 2 · 1 mol (H2O)

Transformăm molii în grame:

2 · 2 grame (H2) + 32 grame (O2) = 2 · 18 grame (H2O)


Ecuaţiile chimice, Ecuația stoechiometrică, Stoechiometria, Scrierea unei ecuaţii stoechiometrice publicat: 2018-10-24T13:07:51+03:00, actualizat: 2018-10-24T13:41:44+03:00 by Gimnaziu.info