Editura, Colecţia, Asteriscul, Textul, Tema, Vocabularul (Vocabularul fundamental, Masa vocabularului)

Editura

Editura este întreprinderea care se ocupă cu editarea de cărţi sau de publicaţii.

Colecţia

Colecţia cuprinde opere literare sau ştiinţifice grupate după anumite criterii (tematic, în funcţie de publicul căruia i se adresează etc.)

Asteriscul

Asteriscul este semnul grafic în formă de steluţă care se pune după un cuvânt pentru a indica trimiterea la o notă aflată la subsolul paginii.

Textul

Când se vorbeşte sau se scrie, se folosesc enunţuri, care pot fi propoziţii sau fraze.

Textul este reprezentat de ansamblul enunţurilor produse oral sau scris.

Organizarea acestor enunţuri într-un text se numeşte discurs.

Pentru ca un text să fie bine construit, nu este suficient să aibă enunţuri corecte. Acesta trebuie să se înlănţuie coerent, respectând o:
ordine logică; de exemplu, cauza precedă efectul;
ordine temporală; de exemplu, trecutul este anterior prezentului;
ordine spaţială; de exemplu, înşiruirea în pagină a propoziţiilor.

Tema

Tema textului este reprezentată de semnificaţia lui generală. Uneori, tema este indicată de titlu.

Editura, Colecţia, Asteriscul, Textul, Tema, Vocabularul (Vocabularul fundamental, Masa vocabularului)

Vocabularul

Un text este format din părţi mai mici: alineatul, fraza, propoziţia, cuvântul, sunetul.

Vocabularul sau lexicul este format din totalitatea cuvintelor care există în limbă. Vocabularul este compartimentul limbii cel mai supus schimbării. Vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 120.000 de cuvinte.

Vocabularul are două părţi:
vocabularul fundamental;
masa vocabularului.

Vocabularul fundamental

Vocabularul fundamental cuprinde cuvintele cel mai des folosite şi care sunt înţelese de toţi vorbitorii unei limbi. Vocabularul fundamental cuprinde aproximativ 1.500 de cuvinte.

Cuvintele din vocabularul fundamental denumesc:
– obiecte, fiinţe
– grade de rudenie
– stări, acţiuni
– animale, păsări
– flori, fructe
– alimente, băuturi
– părţi ale corpului omenesc
– fenomene ale naturii
– însuşiri
– culori
– corpuri cereşti
– anotimpuri, părţi ale zilei, lunile anului, zilele săptămânii.

Cuvintele din vocabularul fundamental reprezintă toate părţile de vorbire. Cuvintele din vocabularul fundamental sunt în majoritate vechi şi rămân timp îndelungat în limbă.

Masa vocabularului

Masa vocabularului cuprinde cuvintele care nu intră în vocabularul fundamental. Cuvintele din masa vocabularului reprezintă aproape 90% din cuvintele limbii române. În masa vocabularului, intră termenii ştiinţifici şi tehnici, arhaismele, regionalismele.

Cele două părţi ale vocabularului nu sunt strict delimitate, între acestea producându-se, în timp, schimburi.Editura, Colecţia, Asteriscul, Textul, Tema, Vocabularul (Vocabularul fundamental, Masa vocabularului) publicat: 2019-05-29T08:54:04+03:00, actualizat: 2019-05-29T09:09:18+03:00 by Gimnaziu.info