Formarea poporului român şi a limbii române

Autohtoni şi migratori

Primele populaţii migratoare care au pătruns în Dacia au fost: goţii, hunii, gepizii şi avarii. Aceştia şi-au impus dominaţia politică asupra daco-romanilor.

Slavii nu au schimbat caracterul romanic al poporului român, dar au exercitat influenţe asupra limbii române şi asupra organizării social-politice şi religioase a autohtonilor.

Al doilea val de migratori veniţi din Asia i-a cuprins pe bulgari, unguri, pecenegi, cumani şi tătari.

Relaţiile dintre autohtoni şi migratori au consemnat situaţii de confruntare, dar s-au caracterizat în cea mai mare parte a timpului prin legături paşnice, de convieţuire. Acestea nu au condus în final la asimilarea elementelor migratoare de către populaţia majoritară.

Formarea poporului român şi a limbii române

Formarea poporului român şi a limbii române se încadrează în procesul general de formare a popoarelor şi limbilor romanice europene.

Aspectele fundamentale ale etnogenezei româneşti sunt continuitatea autohtonilor în spaţiul romanităţii orientale şi romanizarea lor.

Formarea poporului român şi a limbii române se întinde pe durată mai multor secole, începând cu integrarea spaţiului daco-moesian în lumea romană şi încheindu-se în secolele al VII-lea – al VIII-lea, când izvoarele istorice îi menţionează pe români ca popor distinct în sud-estul Europei.

Dacia şi Moesia constituie teritoriul-nucleu de formare, iradiere şi conservare a poporului român în întreg spaţiul romanităţii orientale.

Limba română este o limbă neolatină, lucru evidenţiat prin fondul principal de cuvinte şi prin gramatica sa, ambele de factură latină.

Autohtoni-si-migratori

Aşezarea ungurilor în Pannonia, Colonizarea saşilor în Transilvania

Ungurii sau maghiarii sunt un popor de origine fino-ugrică, venit din Asia, care s-a stabilit în Pannonia sub conducerea lui Arpad în anul 896.

Creştinarea maghiarilor sub regele Ştefan cel Sfânt, în anul 1000, a conferit legitimitate politică statului ungar.

Impactul dintre Regatul Apostolic ungar şi spaţiul românesc a marcat începutul unor contacte multiple între români şi maghiari, înrâurind pozitiv civilizaţia şi istoria din această zonă a Europei.

Înaintarea secuilor în Transilvania s-a făcut pe etape între secolele XI-XIII şi a avut, în principal, un caracter militar.

Saşii, populaţie de origine germanică, au fost colonizaţi în mod paşnic în Transilvania, în secolele XII-XIII.

Ei au fost purtătorii influenţei economice şi culturale occidentale în ţinuturile în care s-au stabilit.

Prezenţa cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei a avut un caracter militar. De numele lor se leagă începuturile unor fortificaţii din piatră renumite, de exemplu Castelul Bran.


Formarea poporului român şi a limbii române publicat: 2021-12-07T13:45:06+02:00, actualizat: 2021-12-07T14:44:16+02:00 by Gimnaziu.info