Forţa electromagnetică, Motorul electric, Inducţia electromagnetică

Forţa electromagnetică

Linia de câmp magnetic este linia tangentă în orice punct al ei la direcţia acului magnetic.

Forţa cu care câmpul magnetic acţionează asupra unui conductor parcurs de curent electric, aflat în acel câmp se numeşte forţă electromagnetică.

Direcţia forţei electromagnetice este perpendiculară atât pe direcţia conductorului străbătut de curent electric cât şi pe direcţia inducţiei magnetice a câmpului în care se află conductorul.

Sensul forţei electromagnetice depinde de sensul curentului electric din conductor şi de sensul liniilor câmpului magnetic (sensul inducţiei magnetice a câmpului magnetic) în care se află conductorul.

Modulul forţei electromagnetice, exercitată de un câmp magnetic asupra unui conductor parcurs de curent electric, aflat în câmp, depinde de:
intensitatea curentului electric care străbate conductorul
lungimea porţiunii conductorului aflată în câmp magnetic
inducţia magnetică a câmpului magnetic.

Motorul electric

Dispozitivul care exercită forţe ce efectuează lucru mecanic atunci când consumă energie electrică se numeşte motor electric.

O bobină cadru ale cărei feţe sunt paralele cu liniile câmpului magnetic în care se află, se roteşte cu 90°, atunci când bobina este străbătută de curent electric.

Schimbând sensul curentului electric prin spirele bobinei după ficare rotaţie cu 180°, bobina se roteşte continuu în acelaşi sens. Acesta este principiul motorului electric.

Motorul-electric

În timpul funcţionării, un motor electric transformă o parte din energia electrică primită (consumată) în energie mecanică, cealaltă parte fiind pierdută sub formă de căldură.

Inducţia electromagnetică

Fluxul magnetic, Φ, printr-o suprafaţă străbătută de un câmp magnetic uniform este mărimea fizică scalară egală cu produsul între modulul inducţiei magnetice a câmpului magnetic B şi aria secţiunii normale, Sn, a suprafeţei date.

Φ = B · Sn

Fenomenul de producere a unei tensiuni electromotoare într-un circuit, prin suprafaţa căruia fluxul magnetic variază se numeşte inducţie electromagnetică.

Curentul electric indus într-un circuit închis străbătut de un flux magnetic variabil are un astfel de sens încât prin câmpul magnetic propriu se opune variaţiei fluxului magnetic inductor (regula lui Lenz).

O spiră care se roteşte într-un câmp magnetic este o sursă de t.e.m. indusă deci un generator de curent alternativ (generator de inducţie).


Forţa electromagnetică, Motorul electric, Inducţia electromagnetică publicat: 2018-06-18T11:01:11+03:00, actualizat: 2018-06-18T12:07:43+03:00 by Gimnaziu.info