Geografia, Obiectul de studiu, Învelişurile Pământului

Ce este Geografia?

Geografia este ştiinţa care studiază învelişurile Pământului (Terra) şi relaţiile care se stabilesc între acestea. Denumirea de geografie provine din 2 cuvinte greceşti:

geea = pământ
graphein = a descrie.

Obiectul de studiu al geografiei

Geografia studiază Pământul şi învelişurile sale, legăturile, procesele şi fenomenele ce se produc în zona de contact a învelişurilor.

Geografia, Obiectul de studiu, Învelişurile Pământului

Învelişurile Pământului (Geosfere)

Litosfera (minerale şi roci)

Litosfera include scoarța terestră și partea superioară a mantalei (mantaua superioară, sau litosfera inferioară).

Hidrosfera (apă)

Hidrosfera include masa totală de apă liberă în stare lichidă sau solidă de pe suprafața Pământului, precum și de dedesubtul sau de deasupra acestei suprafețe.

Atmosfera (aer)

Atmosfera este stratul de gaze care înconjoară Pământul.

Biosfera (vieţuitoare, plante, animale, oameni)

Biosfera include spațiile de pe Pământ unde există viață, incluzând partea inferioară a atmosferei, partea superioară a hidrosferei și litosferei.

Pedosfera (sol)

Pedosfera este învelișul discontinuu de la suprafața scoarței terestre, alcătuit din totalitatea solurilor, adică stratul solidificat de la suprafața Pământului care servește ca izvor de hrană pentru plante.


Geografia, Obiectul de studiu, Învelişurile Pământului publicat: 2020-11-12T18:30:41+02:00, actualizat: 2020-11-12T19:19:09+02:00 by Gimnaziu.info