Hidrografia Europei

Hidrografia

Elementele principale ale hidrografiei sunt: râurile, fluviile şi lacurile. În afara acestora, în Europa există ape subterane (cu izvoare) şi gheţari, iar în jurul ei se află diferite mări şi oceane.

Râuri şi fluvii

Fiecare râu şi fluviu se caracterizează prin următoarele elemente principale:
lungime (între izvor şi vărsare)
debit (cantitatea de apă care curge într-un anumit interval de timp; de obicei se exprimă în m3/sec.)
oscilaţii ale nivelului (înălţimii) şi ale debitului
surse de alimentare
caracteristici chimice
calitatea apei.

Fluvii Europene

Principalele fluvii europene sunt: Volga, Dunărea, Ural, Nipru, Don, Peciora, Nistru, Rin, Elba etc.

Lacuri

Lacurile sunt porţiuni mai joase ale suprafeţei terenului umplute cu apă.

Lacuri glaciare ale Europei

Cele mai mari lacuri, ca întindere, s-au format în depresiuni create de gheţari şi le numim lacuri glaciare.

Lacurile glaciare se întâlnesc în locul fostului gheţar cuaternar din nordul Europei: Ladoga, Onega, Vanem ş.a. sau al gheţarilor alpini: Geneva, Constanţa, Garda ş.a.

Lacuri de baraj artificial din Europa

Există de asemenea, lacuri de baraj artificial: Roşu, Rîbinsk, Porţile de Fier ş.a.

Alte tipuri de lacuri din Europa

lagune (Zuider, din Olanda), lacuri tectonice, lacuri în regiuni vulcanice ş.a.

Bazinul hidrografic al Dunării

Bazine hidrografice

Prin bazin hidrografic se înţelege suprafaţa de pe care îşi adună apele un fluviu sau un râu.

În acelaşi fel putem să vorbim despre bazinele hidrografice ale mărilor şi oceanelor; acestea reprezintă suprafaţa continentală de unde îşi adună apele râurile şi fluviile care se varsă în marea respectivă.

Limita dintre bazinele hidrografice se numeşte cumpăna apelor.

Bazine hidrografice Europene

Principalele bazine hidrografice europene sunt: Bazinul Mării Caspice, Bazinul Mării Negre, Bazinul Mării Mediterane, Bazinul Oceanului Atlantic, Bazinul Mării Nordului, Bazinul Mării Baltice, Bazinul Oceanului Arctic.


Hidrografia Europei publicat: 2018-10-15T08:05:17+03:00, actualizat: 2018-10-15T09:51:03+03:00 by Gimnaziu.info