Latină – Memorabilia [cessa, alunt, sed, sine, deae, agunt, stultus, ira, duces, carum]

Limba Latină – Memorabilia

(Memorabil, maxime din lumea antică)

Ne discere cessa! Sapere aude!
(Nu înceta a învăţa! Îndrăzneşte a înţelege!)

Litterarum studia adulescentiam alunt.
(Cultura hrăneşte adolescenţa.)

Litterarum radices amarae, sed fructus dulces sunt.
(Rădăcinile culturii sunt amare, dar fructele sunt dulci.)

Vita sine litteris mors est.
(Viaţa fără cultură este moarte.)

De te fabula narrat.
(Despre tine este vorba în poveste.)

Sapientia ars vitae est.
(Înţelepciunea este arta vieţii.)

Musae deae poetarum sunt.
(Muzele sunt zeiţele poeţilor.)

Aurora musis amica est.
(Aurora le este prietenă muzelor).

În fabulis es.
(Eşti de poveste. Te bârfeşte lumea.)

Fabulam agunt.
(Joacă o piesă de teatru.)

Latină - Memorabilia [cessa, alunt, sed, sine, deae, agunt, stultus, ira, duces, carum]

Historia Fabularis
(Mitologie)

Musae
(Muzele, cele nouă fiice ale lui Zeus, zeiţe ale artelor, ale cântecului şi ale studiilor literare şi ştiinţifice).

Qualis pater, talis filius.
(Cum e tatăl, aşa şi fiul.)

Filius stultus ira patris et dolor matris est.
(Un fiu neghiob este mânia tatălui şi durerea mamei sale.)

Pater patriae
(părinte al patriei)

Patria terra
(pământul părintesc, strămoşesc)

Oculi sunt in amore duces.
(În iubire călăuze sunt ochii.)

Solum patriae carum est.
(Pământul patriei este scump.)

Familia inceptum et seminarium patriae est.
(Familia este începutul şi izvorul patriei.)


Latină – Memorabilia [cessa, alunt, sed, sine, deae, agunt, stultus, ira, duces, carum] publicat: 2022-09-05T07:51:47+03:00, actualizat: 2022-09-05T08:22:46+03:00 by Gimnaziu.info