Podişul Getic, Podişul Mehedinţi

Podişul Getic

Această unitate deluroasă se află situată, în cea mai mare parte, în continuarea directă, spre sud, a Subcarpaţilor Getici. Spre deosebire de Subcarpaţii Getici, care au strate cutate, Podişul Getic este format din depuneri sedimentare înclinate foarte uşor de la nord la sud.

În alcătuirea lor predomină pietrişurile, fiind o regiune de acumulare situată în apropierea muntelui. Această formă de relief, uşor înclinată, poartă denumirea de piemont (Piemontul Getic).

Suprafaţa Podişului Getic este intersectată de văi adânci (Jiu, Olt, Argeş şi afluenţii acestora) şi este fragmentată în mai multe sectoare (platforme). O caracteristică a Podişului Getic o reprezintă aspectul neted al culmilor deluroase, care scad în altitudine de la nord la sud.

Piemontul Getic este una dintre cele mai tipice regiuni de acest fel din Europa, asemănându-se cu relieful dintre Munţii Alpi şi Câmpia Padului (din nordul Italiei), unde se află şi provincia istorică denumită Piemont.

Podişul Getic, Podişul Mehedinţi

Podişul Mehedinţi

Cuprins între Motru, Dunăre şi Podişul Getic, este strâns legat prin natura rocilor de Carpaţii Meridionali (Munţii Mehedinţi), dar are faţă de aceştia o altitudine mult mai coborâtă (500-600 m). Din această cauză, Podişul Mehedinţi reprezintă o unitate de relief aparte (un „unicat”): ca structură şi relief este asemănătoare munţilor, iar ca altitudine, asemănătoare dealurilor.

Pe suprafeţe mari, se întâlnesc roci calcaroase, pe care se dezvoltă importante fenomene carstice (peşteri, cursuri subterane).

La contactul Podişului Mehedinţi cu Dunărea, există un sector mai îngust al fluviului, denumit Porţile de Fier, unde au fost construite hidrocentrala şi sistemul de navigaţie cu acelaşi nume.


Podişul Getic, Podişul Mehedinţi publicat: 2022-02-10T07:19:46+02:00, actualizat: 2022-02-10T08:01:51+02:00 by Gimnaziu.info