Relieful, Continentele, Oceanele, Agenţii morfogenetici

Relieful

– reprezintă totalitatea asperităţilor scoarţei terestre.

Relieful cuprinde 3 categorii

– forme de relief planetare (continente, oceane)
– forme majore de relief (munţi, dealuri)
microforme (văi, dune de nisip).

Formele de relief planetare

Continente = Uscat (peste 0 metri)
Oceane = Bazine oceanice (sub 0 metri).

Continentele

– sunt cele mai mari suprafeţe de uscat ale scoarţei terestre.
Africa, America de Nord, America de Sud, Antarctida, Asia, Australia, Europa.

Altitudinea

– este înălţimea (în metri) a formelor de relief de pe uscat raportată la nivelul mării.
– nivelul mării se află la 0 metri altitudine.

Relieful continentelor

Munţi (de încreţire, vulcanici)
Podişuri
Dealuri
Câmpii.

Relieful, Continentele, Oceanele, Agenţii morfogenetici

Oceanele

– sunt cele mai mari şi cele mai adânci întinderi de apă.
Oceanul Pacific (liniştit), Oceanul Atlantic (vijelios, agitat), Oceanul Indian (cald), Oceanul Arctic (îngheţat).
A nu se confuda Oceanul Arctic cu Artarctida!

Adâncimea

– este distanţa (în metri) de la nivelul mării până la un punct aflat în interiorul mării sau oceanului.

Relieful oceanelor

Ţărmuri (insule, peninsule, golfuri, istmuri, strâmtori)
Fundul oceanului (fosă sau groapă abisală, rift, câmpie abisală, versant continental).

Agenţi morfogenetici interni

vulcani (vatră, magmă, coş, con, crater)
cutremure de pământ (hipocentru, epicentru, falie, unde seismice).

Agenţi morfogenetici externi

aer, vânt (eroziune), ape curgătoare, gheţari, valuri, vieţuitoare, omul.Relieful, Continentele, Oceanele, Agenţii morfogenetici publicat: 2022-02-06T09:34:01+02:00, actualizat: 2022-02-06T10:11:29+02:00 by Gimnaziu.info