Latină – Memorabilia [ingens, habent, nosse, suos, canas, aras, occas, seris, pulchritudo, discimus, felle, melle]

Limba Latină – Memorabilia

(Memorabil, maxime din lumea antică)

Acta non verba.
(Fapte, nu vorbe.)

Fama facti semper manet.
(Faima faptei dăinuieşte mereu.)

Bona fama ingens gloria est.
(O faimă bună este o glorie imensă.)

Omnia tempus habent.
(Toate au timpul lor.)

Maxima virtus principis nosse suos est.
(Cea mai mare virtute a unui conducător este să-i cunoască pe ai săi.)

Nimium ne crede colori.
(Nu te încrede prea mult în aparenţă.)

Ante victoriam ne canas triumphum.
(Nu cânta triumful înainte de victorie.)

Ardentia verba.
(Vorbe ce ustură; ironie.)

Fortes fortuna adiuvat.
(Norocul îi sprijină pe cei puternici.)

Latină - Memorabilia [ingens, habent, nosse, suos, canas, aras, occas, seris, pulchritudo, discimus, felle, melle]

Non est virtus superba.
(Virtutea nu e trufaşă.)

Tibi aras, tibi occas, / Tibi seris, tibi metis!
(Pentru tine ari şi sfarmi brazda, / Pentru tine semeni şi seceri!)

Diligentia Cereris et pulchritudo Veneris.
(Conştiinciozitatea Cererei şi frumuseţea Venerei.)

Cum grana salis.
(Cu un grăunte de sare.)

Tempus vulnera sanat.
(Timpul vindecă rănile.)

Tempus omnia revelat.
(Timpul le dezvăluie pe toate.)

Veritas filia temporaris est.
(Adevărul este fiu al timpului.)

Docendo discimus.
(Învăţând pe alţii, învăţăm.)

Amarior felle, dulcior melle.
(Mai amar decât fierea, mai dulce decât mierea.)

Sole et sale nihil utilius est.
(Decât soarele şi sarea nimic nu este mai util.)

Tarde venientibus, ossa!
(Celor care vin târziu, le ramân doar oasele!)


Latină – Memorabilia [ingens, habent, nosse, suos, canas, aras, occas, seris, pulchritudo, discimus, felle, melle] publicat: 2022-09-12T09:06:39+03:00, actualizat: 2022-09-12T11:03:06+03:00 by Gimnaziu.info