Legea lui Ohm, Rezistenţa electrică, Puterea electrică, Energia electrică, Legea lui Joule

Conductori ohmici

Conductorii a căror rezistenţă electrică este constantă se numesc conductori ohmici, deoarece pentru ei este valabilă legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit.

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Intensitatea curentului electric ce străbate o porţiune de circuit este direct proporţională cu tensiunea aplicată la capetele ei când rezistenţa electrică a porţiunii de circuit este constantă.

I = U/R

Rezistenţa electrică a unui conductor

Rezistenţa electrică (R) a unui conductor este mărimea fizică scalară egală cu raportul între tensiunea (U) aplicată la capetele lui şi intensitatea curentului (I) ce-l străbate.

R = U/I

Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în S.I.: ohm (Ω).

Legea lui Ohm pentru întreg circuitul

Intensitatea curentului electric într-un circuit este direct proporţională cu tensiunea electromotoare a generatorului şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului.

Iscurtcircuit = E/r

Puterea electrică

Produsul între tensiunea electrică (U) aplicată la bornele unui consumator şi intensitatea curentului electric (I) ce-l străbate reprezintă puterea electrică (P) a consumatorului respectiv în timpul funcţionării.

P = U · I

Unitatea de măsură a puterii electrice în S.I.: watt (W).

Efectul-Joule-(termic)-al-curentului-electric

Energia electrică

Energia electrică consumată în timpul t, de un receptor străbătut de un curent cu intensitatea I, atunci când la bornele lui se aplică o tensiune U este:

W = U · I · t

Unitatea de măsură pentru energia electrică în S.I.: joule (J).

Economisirea energiei electrice

* Economisirea energiei electrice este datoria fiecăruia dintre noi! Nu lăsaţi să funcţioneze inutil aparatele electrice, deoarece energia electrică consumată este cu atât mai mare cu cât timpul de funcţionare este mai mare!

Legea lui Joule

La trecerea curentului electric printr-un conductor, căldura degajată este egală cu produsul între pătratul intensităţii curentului electric (I), rezistenţa electrică (R) a conductorului şi durata (t) trecerii curentului electric prin conductor.

Q = I2 · R · t

W = U · I · t  şi  U = I · R  =>  W = I2 · R · t

Deci: Q = W  (Căldura degajată la trecerea curentului electric prin conductor este egală cu energia electrică consumată de conductor).


Legea lui Ohm, Rezistenţa electrică, Puterea electrică, Energia electrică, Legea lui Joule publicat: 2020-10-14T09:13:23+03:00, actualizat: 2020-10-14T10:06:36+03:00 by Gimnaziu.info