Limba Latină – Vocabula [frumentum, seges, uxor, caelum, hiems, flos, do, voco, peto, debeo, denique, apud]

Limba Latină – Vocabula

Nomina

Ceres, Cereris, f. – zeiţa pământului, a vegetaţiei şi a holdelor
frumentum, -i, n. – grâu, pl. grâne
seges, segetis, f. – ogor, holdă
Pluto, Plutonis, m. – zeu subpământean
regnum, -i, n. – regat

dolor, doloris, m. – durere
Eleusis, Eleusinis, f. – oraş în Grecia
rex, regis, m. – rege
uxor, uxoris, f. – soţie
solatium, -i, n. – alinare

mater, matris, f. – mamă
Tripotolemus, -i, m. – Triptolem
donum, -i, n. – dar
homo, hominis, m. – om
alimentum, -i, n. – hrană

annus, -i, m. – an
tempus, temporis, n. – timp
Sol, Solis, m. – Soarele
raptor, raptoris, m. – rapitor
secretum, -i, n. – secret

iustitia, -ae, f. – dreptate
Iupiter, Iovis, m. – Iupiter
mensis, mensis, m. – lună
caelum, -i, n. – cer
maritus, -i, n. – soţ

autumnus, -i, m. – toamnă
hiems, hiemis, f. – iarnă
ver, veris, n. – primăvară
aestas, aestatis, f. – vară
flos, floris, m. – floare

Pronomina

eam – pr. dem. (pe) aceasta
is – pr. dem. acesta

Adiectiva

pulcher, -a, -um – frumos
subterraneus, -a, -um – subteran
magnus, -a, -um – mare
flavus, -a, -um – blond
tristis, -e – trist
laetus, -a, -um – vesel, fericit
solus, -a, -um – singur

Limba Latină - Vocabula [frumentum, seges, uxor, caelum, hiems, flos, do, voco, peto, debeo, denique, apud]

Verba

habeo, –ēre – a avea
rapio, –ĕre – a răpi
deduco, -ere – a duce
pervenio, -ire – a ajunge
offerunt – (ei) oferă

do, -are – a da
voco, -are – a chema
commoveo, –ēre – a înduioşa, a mişca
cognosco, –ĕre – a cunoaşte
revelo, -are – a revela, a dezvălui

peto, – ĕre – a cere
statuo, –ĕre – a stabili
vivo, –ĕre – a trăi
debeo, –ēre – a trebui, a fi obligat
maneo, –ēre – a rămâne

Adverbia

denique – în cele din urmă
itaque – şi astfel
hic – aici
postea – după aceasta
postremo – în sfârşit
tunc – atunci
ita – astfel

Praepositiones

ad (+ Ac.) – la
cum (+ Abl.) – cum
apud (+ Ac.) – la
sine (+ Abl.) – fărăLimba Latină – Vocabula [frumentum, seges, uxor, caelum, hiems, flos, do, voco, peto, debeo, denique, apud] publicat: 2022-12-15T18:34:28+02:00, actualizat: 2023-04-05T09:19:31+03:00 by Gimnaziu.info