Limba Latină – Vocabula [pupa, ludus, turribus, ignavia, ingentes, tam, satis, exornat, ostendo]

Limba Latină – Vocabula

Nomina

pupa, -ae, f. – păpuşă
mundus, -i, m. – găteli
nuptiae, -arum, f. – nuntă
pueritia, -ae, f. – copilărie
adulescentia, -ae, f. – adolescenţă

amica, -ae, f. – amică
Lares, m. – zeii lari, spirite ale întemeietorilor
speculum, -i, n. – oglindă
unguentum, -i, n. – unguent, cremă
scrinium, -i, n. – scrin, casetă

ornamentum, -i, n. – ornament, podoabă, bijuterie
oculus -i, m. – ochi
solum, -i, n. – sol, pământ
seminarium, -i, n. – pepinieră, izvor, sursă
ludus, -i, m. – joc

triumphus, -i, m. – triumf, recompensă de război
post mortem – după moarte (expr.)
populus, -i, m. – popor
optimo imperatori – celui mai bun împărat
imaginem, f. – portretul (ac.)

in prima fronte – în fruntea
modestia, -ae, f. – modestie
Antiochus, -i, m. – Antioh
Syria, -ae, f. – Siria
Hannibali, m. – lui Hanibal (dativ)

copiae, -arum, f. pl. – trupe
elephantus, -i, m. – elefant
cum turribus f. – cu turnuri
equites m. – călăreţi
ignavia, -ae, f. – trândăvie
praeda, ae, f. – pradă de război

Adiectiva

aureus, -a, -um – de aur
dilectus, -a, -um – predilect
tristis – trist
debitus, -a -um – datorat, cuvenit
dignus, -a, -um – demn, vrednic

divus, -a, -um – divin, divinizat
immeritus, -a, -um – nemeritat
novus, -a, -um – nou
ingentes – uriaşe, imense
argenteus, -a, -um – de argint

armatus, -a, -um – înarmat
avarus, -a, -um – lacom, avar
impatientes – nerăbdători

Limba Latină – Vocabula [pupa, ludus, turribus, ignavia, ingentes, tam, satis, exornat, ostendo]

Adverbia

diligenter – cu grijă
postea – după aceea
nonne – nu-i aşa?
tam – atât de

pretiose – preţios
certe – desigur
satis – suficient
multum – foarte

Pronomina

meae – a mea
suorum – ale sale
suus, -a, -um – al său, a sa
quid – ce?
meus, -a, -um – al meu, a mea

Verba

factae sunt – s-a făcut
exornat – împodobeşte
lacrimans – lăcrimând
dicit – zice
valete – rămâneţi cu bine

dicat – dedică
curat – (se) îngrijeşte
manet – rămâne
decerno, –ĕre – a decerna, a acorda
recuso, -are – a refuza, a (se) recuza

praepono, –ĕre – a pune în faţa
curo, -are – a (se) îngriji
renovo, -are – a reînnoi, a renova
ostendo, –ĕre – a arăta
opino, -are – a-şi spune părerea

interrogo, -are – a întreba
cognosco, –ĕre – a cunoaşte
specto, -are – a aştepta, a privi

Coniuctiones

at – dar
etiam si – chiar dacă

Praepositiones

in (+ abl.) – în
ante (+ ac.) – înainte de
sine (+ abl.) – fără
contra (+ ac.) – contra
cum (+ abl) – cuLimba Latină – Vocabula [pupa, ludus, turribus, ignavia, ingentes, tam, satis, exornat, ostendo] publicat: 2023-04-05T08:51:34+03:00, actualizat: 2023-04-05T09:25:42+03:00 by Gimnaziu.info