Mărimi scalare, Mărimi vectoriale, Forţa, Vectori, Reprezentarea forţei

Mărimi scalare

O mărime fizică este scalară dacă în raport cu o unitate de măsură este deplin caracterizată prin valoarea numerică.

Exemple de mărimi scalare

lungimea, aria, volumul, masa, temperatura, durata.

Mărimi vectoriale

Mărimea fizică deplin caracterizată de modul (valoare numerică), direcţie şi sens se numeşte mărime vectorială.

Exemple de mărimi vectoriale

forţa, deplasarea, viteza.

Forţa

Forţa este mărime vectorială.

O forţă este caracterizată de:
punct de aplicaţie – punctul în care acţionează forţa
valoare numerică (modul) – exprimată în newtoni
direcţie – dreapta pe care acţionează forţa (sau orice dreaptă paralelă cu ea)
sens – în care acţionează forţa.

Reprezentarea forţei

Vectori

Un segment pe care s-a fixat un sens se numeşte vector.

Un vector [AB] este determinat de:
origine (punctul A)
direcţie (dreapta d)
sens (de la A la B)
modul (lungimea AB).

Reprezentarea forţei

A reprezenta o forţă înseamnă a desena vectorul forţă (F).

Pentru a reprezenta o forţă, printr-un vector forţă, trebuie să parcurgi următoarele etape:
1. Fixezi punctul de aplicaţie (originea vectorului)
2. Desenezi o dreaptă, prin punctul de aplicaţie, care reprezintă direcţia forţei
3. Stabileşti sensul vectorului, în funcţie de sensul forţei
4. Determini lungimea vectorului, alegând o scară convenabilă, în funcţie de modulul forţei
5. Desenezi vectorul forţă, vârful săgeţii indicând sensul forţei
6. Notezi vectorul forţă prin simbolul F.


Mărimi scalare, Mărimi vectoriale, Forţa, Vectori, Reprezentarea forţei publicat: 2021-09-15T08:46:22+03:00, actualizat: 2021-09-15T10:03:45+03:00 by Gimnaziu.info