Mişcare şi repaus

Corpul de referinţă (Reperul)

Corpul de referinţă este corpul considerat fix faţă de care se determină poziţia corpului studiat.

Sistemul de referinţă (SR)

Sistemul de referinţă este ansamblul format din corpul de referinţă, rigla pentru determinarea poziţiei corpului studiat şi ceasornicul pentru indicarea timpului.

Pentru studierea unui fenomen fizic trebuie precizat (obligatoriu) sistemul de referință la care ne raportăm.

Sistemul de referință reprezintă un ansamblu rigid de puncte din spațiu față de care se raportează poziția unui corp în mișcare și căruia i se atașează un sistem de trei axe concurente numite axe de referință.

Punctul de concurență al celor trei axe se numește originea sistemului de referință.

Sistem de referinţă

Corp în mişcare

Un corp este în mişcare faţă de un SR dacă îşi schimbă, în fiecare moment, poziţia faţă de SR ales.

Corp în repaus

Un corp este în repaus faţă de un SR dacă nu-şi schimbă poziţia faţă de SR ales.

* Un corp se poate afla în acelaşi moment în mişcare faţă de un SR şi în repaus faţă de un alt SR; spunem că mişcarea şi repausul sunt relative.

Mobilul

Mobilul este un model folosit pentru reprezentarea unui corp în mişcare căruia îi neglijăm forma, dimensiunile şi masa.

Traiectoria

Traiectoria este curba obţinută unind poziţiile succesive pe care le ocupă un mobil în timpul mişcării faţă de un SR.

Viteza medie

Viteza medie este mărimea fizică numeric egală cu raportul dintre distanţa parcursă de un mobil şi durata parcurgerii acestei distanţe de către mobil.

vm = Δd/Δt

Un metru pe secundă este viteza unui mobil care parcurge distanţa de un metru în timp de o secundă.

Mişcarea rectilinie

Mişcarea rectilinie este mişcarea în care traiectoria este o linie dreaptă.

Mişcarea rectilinie uniformă

Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea rectilinie în care viteza mobilului nu se modifică; este mişcarea rectilinie în care mobilul parcurge distanţe egale în intervale de timp egale.

v = constant

Legea mişcării rectilinii uniforme

În mişcarea rectilinie uniformă distanţa parcursă de un mobil este direct proporţională cu durata mişcării.

Δd = v · Δt

Mişcarea rectilinie variată

Mişcarea rectilinie variată este mişcarea rectilinie în care viteza mobilului se modifică în fiecare moment.


Mişcare şi repaus publicat: 2020-11-09T14:37:23+02:00, actualizat: 2020-11-09T15:28:05+02:00 by Gimnaziu.info