Mişcarea şi echilibrul de translaţie, Mişcarea şi echilibrul de rotaţie, Momentul forţei, Cuplu de forţe

Mişcarea de translaţie

Un corp solid are o mişcare de translaţie dacă, oricare ar fi două puncte ale solidului, segmentul care le uneşte îşi păstrează direcţia în timpul mişcării.

Echilibrul de translaţie

Un corp este în echilibru de translaţie atunci când corpul ca întreg sau rămâne în repaus sau se mişcă rectiliniu uniform.

Mişcarea de rotaţie

Un corp solid are o mişcare de rotaţie, în jurul unei axe fixe (axa de rotaţie), atunci când orice punct al său descrie un arc de cerc cu centrul pe axa de rotaţie.

Echilibrul de rotaţie

Un corp este în echilibru de rotaţie atunci când corpul sau nu se roteşte deloc sau are o mişcare de rotaţie uniformă.

Cuplu de forţe

Braţul forţei

Distanţa de la punctul de rotaţie la suportul unei forţe ce acţionează asupra unui corp se numeşte braţul forţei (b).

Momentul forţei

Momentul unei forţe (M) faţă de un punct este mărimea fizică vectorială al cărei modul este egal cu produsul dintre modulul forţei (F) şi braţul său (b).

M = F · b

Unitatea de măsură pentru momentul forţei în S.I. este newton · metru.

[M]SI = N · m

Echilibrul de translaţie, Echilibrul de rotaţie

Un corp este în echilibru de translaţie atunci când rezultanta forţelor care acţionează asupra lui este zero (R = 0).

Un corp este în echilibru de rotaţie atunci când suma modulelor momentelor forţelor care rotesc corpul într-un sens este egală cu suma modulelor momentelor forţelor care rotesc corpul în sens opus.

Cuplul de forţe

Ansamblul de două forţe paralele, egale ca modul şi de sensuri opuse, care acţionează asupra aceluiaşi corp, reprezintă un cuplu de forţe.


Mişcarea şi echilibrul de translaţie, Mişcarea şi echilibrul de rotaţie, Momentul forţei, Cuplu de forţe publicat: 2021-03-26T19:37:09+02:00, actualizat: 2021-03-26T20:02:28+02:00 by Gimnaziu.info