Molecula, Covalenţa, Formula chimică, Masa moleculară, Molul, Reacţiile chimice, Ecuaţiile chimice

Molecula este cea mai mică particulă dintr-o substanţă care poate exista în stare liberă şi care prezintă toate proprietăţile substanţei respective.

Valenţa exprimată prin numărul de electroni pe care un atom îi pune în comun cu electronii altui atom (de aceleaşi fel sau diferit) se numeşte covalenţă.

Notarea prescurtată a moleculei unei substanţe cu ajutorul simbolurilor chimice se numeşte formulă chimică.

Se numeşte masă moleculară numărul care arată de câte ori masa unei molecule este mai mare decât unitatea atomică de masă (u.a.m.).

Cantitatea de substanţă care conţine N = 6,023*1023 molecule se numeşte mol (mol de molecule); N se numeşte Numărul lui Avogadro.

Cantitatea de substanţă, numeric egală cu masa moleculară a acesteia, exprimată în grame, se numeşte mol.

Cantitatea de substanţă, numeric egală cu masa moleculară a acesteia, exprimată în kilograme se numeşte kilomol (kmol).

Transformările chimice pe care le suferă substanţele se numesc reacţii chimice.

Substanţele care reacţionează între ele se numesc reactanţi, iar substanţele rezultate din reacţia chimică se numesc produşi de reacţie.

Legea conservării masei substanţelor în reacţiile chimice
Într-o reacţie chimică, suma maselor reactanţilor este egală cu suma maselor produşilor de reacţie.

Atomii de un anumit tip intraţi într-o reacţie chimică se regăsesc în acelaşi număr în produşii de reacţie.

Reprezentarea unei reacţii chimice cu ajutorul simbolurilor şi al formulelor chimice se numeşte ecuaţia reacţiei chimice.


Molecula, Covalenţa, Formula chimică, Masa moleculară, Molul, Reacţiile chimice, Ecuaţiile chimice publicat: 2015-01-08T16:56:18+03:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+03:00 by Gimnaziu.info