Monologul şi dialogul

Monologul

Monologul este forma de comunicare în cadrul căreia o persoană/un personaj îşi exprimă gânduri, stări, sentimente:
– fie vorbind cu sine însuşi
– fie producând o replică de dimensiuni ample, care nu permite intervenţia unui alt participant în actul comunicării.

Tipuri de monolog

Monologul poate fi:
interior – dacă mesajul nu se exprimă cu voce tare
exterior – dacă mesajul se rosteşte în lipsa (exersarea unui discurs în faţa oglinzii, de pildă) sau, cel mai adesea, în prezenţa unui auditoriu.

Dialogul (Discuţia în grup)

Dialogul este comunicarea dintre două sau mai multe persoane/personaje. Acesta este constituit din replici prin care persoanele participante la comunicare îşi modifică ferm statutul, având funcţia fie de emiţător fie de receptor.

Munca în echipă are următoarele avantaje: inventarierea şi confruntarea unor idei diferite, clarificarea ideilor şi selectarea celor mai bune dintre acestea, exersarea capacităţii de comunicare interpersonală etc. Dialogul însă trebuie să se desfăşoare după anumite reguli.

Discuţia în grup

Regulile dialogului

În discuţiile de grup, respectaţi următoarele reguli:
Prezentaţi-vă, fiecare, opinia legată de problema discutată.
– Exprimaţi-vă opiniile succint, dar şi convingător.
Ascultaţi cu atenţie şi cu răbdare opiniile celorlalţi membri ai grupului.
Nu interveniţi în discuţie până când cel care vorbeşte nu şi-a expus integral ideea.
– Dacă nu sunteţi de acord cu ideile colegilor, motivaţi-vă în mod elegant punctul de vedere.

Moderatorul va negocia în situaţiile de mai sus, astfel încât soluţia găsită să fie acceptabilă pentru toţi membrii grupului.

Rolul dialogului într-o operă epică

Dialogul este modul de expunere care redă convorbirea dintre două sau mai multe persoane.

Într-o operă epică, rolul dialogului e de a da dinamism şi de a caracteriza personajele în mod indirect.

Caracteristicile dialogului

Personajele se prezintă singure prin ceea ce spun și prin modul lor de a vorbi.
– Dialogul dinamizează narațiunea, o face mai vie și mai sugestivă.
– Dialogul marchează diverse valori expresive: sentimente, atitudini, întreruperi, ezitări ale personajelor etc.
– Dialogul este și o sursă a comicului prin contrastul dintre ceea ce declară și ceea ce gândește personajul în realitate.
– Dialogul este mijloc de caracterizare indirectă a personajelor.Monologul şi dialogul publicat: 2020-12-03T10:29:26+02:00, actualizat: 2020-12-03T11:47:08+02:00 by Gimnaziu.info