Nevoi şi dorinţe

Nevoile (Trebuinţele)

Nevoile sunt necesităţi ale oamenilor, manifestate sub diferite forme; ele sunt satisfăcute prin consum de bunuri materiale şi servicii.

Fiecare familie are nevoie de hrană, îmbrăcăminte şi o locuinţă; acestea sunt folosite pentru a-şi asigura existenţa şi dezvoltarea.

Nevoile fiziologice, spirituale, sociale

La fiecare dintre noi, dar şi în cadrul grupului din care facem parte (familie, clasă, şcoală), apar:
nevoi fiziologice (hrană, apărare împotriva factorilor de mediu, asigurarea sănătăţii)
nevoi spirituale (educaţie, cultură)
nevoi sociale (convieţuirea omului în societate).

Nevoia de hrană este satisfăcută prin alimentaţie.

A avea un adăpost, o casă este o nevoie.

Dorinţele

Estetica şi calitatea produselor alimentare, prezenţa la masă a tuturor membrilor familiei, sunt dorinţe care pot, sau nu, să însoţească nevoia de hrană.

A locui într-o vilă de lux este o dorinţă pe care numai unele familii şi-o pot îndeplini.

Dorinţele sunt stări sufleteşti ale oamenilor care tind, aspiră către ceva (vizionarea unui spectacol, participarea la o excursie etc.).

Nevoi şi dorinţe

Resursele

Alimentele de origine vegetală (legume, fructe, cereale) şi animală (ouă, carne, lapte şi derivatele lor) se folosesc pentru obţinerea preparatelor culinare.

Alimentele, gazele naturale sau energia electrică (utilizate la funcţionarea aragazului pentru prepararea termică a acestora) alături de banii cheltuiţi pentru procurarea lor, precum şi munca depusă pentru obţinerea preparatelor reprezintă resursele, adică elementele folosite pentru satisfacerea unei nevoi (de hrană, în cazul nostru).

Satisfacerea nevoilor

Pentru a satisface diversele nevoi, dar şi dorinţe, oamenii consumă bunuri; acestea sunt obţinute prin activităţi de producţie desfăşurate în familie şi prin cumpărare.

Serviciile permanente (furnizarea apei, energiei electrice şi termice, telefonul, radioul, transportul în comun) ale unor agenţi economici trebuie achitate lunar de către familie.

Bunurile şi serviciile reprezintă priorităţi în consum şi satisfac nevoile zilnice ale fiecărei familii; achiziţionarea şi plata lor nu poate fi amânată.

Economiile

Din salariile părinţilor, scăzând cheltuielile importante, rămâne o mică sau o mai mare parte, ce constituie economiile; în funcţie de valoarea acestora, părinţii decid ce dorinţe pot fi îndeplinite.

Nevoile de bază

Hrana, îmbrăcămintea, locuiţa etc. sunt nevoi de bază satisfăcute în cadrul familiei.

Nevoile particulare

Nevoile fiecărui membru sunt nevoi particulare şi sunt îndeplinite la nivelul grupului din care fac parte (familie, clasă).

Nevoile colective

Nevoile colective sunt comune tuturor membrilor grupului (clasei sau claselor din şcoală).


Nevoi şi dorinţe publicat: 2022-02-21T12:46:03+02:00, actualizat: 2022-02-21T13:01:07+02:00 by Gimnaziu.info