Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare.

Numeralul cardinal

Numeralul cardinal exprimă un număr. Numeralele cardinale sunt simple şi compuse.

Numeralul ordinal

Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare.

Numeralele cardinale şi ordinale pot fi precedate de articolul demonstrativ (Cei doi citesc. Cel de-al treilea scrie.)

Numeralul colectiv

Numeralul colectiv exprimă însoţirea, arătând din câte obiecte este formată o colectivitate. Are mai multe forme: tustrei, toţi trei, câteşitrei, amândoi, ambii etc.

Numeralul fracţionar

Numeralul fracţionar denumeşte o fracţie.

Numeralele cardinale, ordinale şi colective au valoare substantivală şi valoare adjectivală.

Numeralul fracţionar are numai valoare substantivală.

Numeralul cardinal, ordinal, colectiv, fracţionar, adverbial, distributiv, multiplicativ

Numeralul adverbial

Numeralul adverbial arată de câte ori se îndeplineşte o acţiune sau în ce proporţie se găseşte o calitate sau o cantitate a unui obiect.

Numeralele adverbiale se formează din propoziţia de + numeral cardinal + ori (pluralul substantivului oară): de două ori, de trei ori etc. Primul termen al seriei este format din numeralul cardinal o + substantivul dată: o dată.

Numeralul adverbial determină un verb, un adjectiv sau un adverb, având valoare adverbială.

Numeralul adverbial are funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod.

Numeralul distributiv

Numeralul distributiv arată repartizarea şi gruparea numerică a obiectelor. Numeralele distributive sunt alcătuite din adverbul câte + numeral cardinal: câte doi, câte trei etc.

Alte structuri: Am răspuns unul câte unul. S-au aşezat câte doi, doi. Au venit câte trei, câte trei.

Numeralul distributiv are valoarea adverbială, adjectivală şi substantivală.

Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ arată în ce proporţie creşte o cantitate sau o calitate.

Numeralele multiplicative sunt derivate parasintetice formate cu prefixul în- şi sufixul -it: îndoit, întreit, însutit, înmiit etc. Există şi sinonime neologice: dublu, triplu.

Numeralul multiplicativ are valoare adjectivală şi adverbială.


Numeralul publicat: 2020-11-17T09:53:49+02:00, actualizat: 2020-11-17T10:26:54+02:00 by Gimnaziu.info