Organizarea localităţilor, Urbanizare, Reguli de urbanism

Localitatea este o formă de aşezare stabilă a populaţiei pe un teritoriu, cu organizare şi mărime care se pot schimba în timp.

Clasificarea localităţilor

– localităţi rurale;
– localităţi urbane.

Satul este o aşezare cu număr mic de locuitori.

Organizarea satelor

Vatră;
Moşie.

În ţara noastră satele sunt:
risipite;
răsfirate;
adunate.

Oraşul este o aşezare cu număr mare de locuitori.

Organizarea oraşelor

– teren intravilan;
– teren extravilan.

Urbanizarea

Urbanizarea este un proces de dezvoltare accentuată a oraşelor şi se desfăşoară în condiţiile unei creşteri intense a numărului de locuitori.

Urbanizarea se face prin:

extinderea oraşelor existente;
trecerea aşezărilor rurale în categoria celor urbane.

Urbanismul

Urbanismul este o disciplină ştiinţifică care se ocupă cu activităţi legate de organizarea şi amenajarea oraşelor, în funcţie de dezvoltarea economico-socială, de tradiţii, nivel tehnic, cultură şi civilizaţie.

Organizarea localităţilor, Urbanizare, Reguli de urbanism

Amplasarea clădirilor

orientarea faţă de punctele cardinale;
amplasarea faţă de aliniament;
– regimul de înălţime;
accesul la drumurile publice;
racordarea la reţelele de utilităţi;
aspectul exterior.

Renovarea urbană

conservare (păstrarea clădirilor de mare interes, la o calitate satisfăcătoare);
restaurare (aducerea la forma iniţială a clădirilor deteriorate);
reamenajare (amenajarea într-o formă nouă, îmbunătăţită a clădirilor învechite).

Amenajarea spaţiilor

Amenajarea spaţiilor este împărţirea teritoriului pe diverse zone.

– zonă de locuinţe (case, blocuri, pieţe);
– zonă comercială (magazine, bănci, sedii de firme);
– zonă polivalentă (şcoli, biblioteci, muzee);
– zonă industrială (mari firme productive).

Parcurile de agrement

Parcurile de agrement sunt zone cu suprafaţă mare, cu verdeaţă, flori, alei, arbori şi arbuşti, alei cu bănci.

Pieţele

Pieţele sunt zone unde se face comerţ cu produse, mai ales agroalimentare.


Organizarea localităţilor, Urbanizare, Reguli de urbanism publicat: 2023-01-18T13:06:04+02:00, actualizat: 2023-01-18T14:24:31+02:00 by Gimnaziu.info