Oxizi, Oxizi ai nemetalelor, Oxizi ai metalelor

Oxizii

sunt compuşi binari ai oxigenului cu alte elemente, metale sau nemetale.

Formula generală: E2nOnII

După caracterul chimic al elementului combinat cu oxigenul, oxizii se clasifică în:

Oxizi ai nemetalelor

Din combinarea oxizilor unor nemetale cu apa rezultă substanţe compuse numite acizi.

De exemplu, dioxidul de carbon reacţionează cu apa, formând acid carbonic:

CO2 + H20 = H2CO3

Oxizii nemetalelor se mai numesc şi oxizi acizi.

Denumirea oxizilor acizi

Majoritatea nemetalelor pot forma câte doi sau mai mulţi oxizi. Pentru a deosebi aceşti oxizi între ei se utilizează o denumire specifică, ţinând seama de numărul de atomi de oxigen din molecula oxidului. Acest număr: unu, doi … şapte se indică folosind prefixele mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, cu termenul „oxid”.

Exemple:

NOmonoxid de azot
NO2dioxid de azot
N2O3trioxid de azot
P2O5pentaoxid de fosfor
Cl2O7heptaoxid de clor

Oxizi ai metalelor

Din combinarea oxizilor unor metale cu apa rezultă substanţe compuse numite baze (hidroxizi).

De exemplu, oxidul de calciu (varul nestins) reacţionează cu apa, rezultând hidroxid de calciu (var stins):

CaO + H20 = Ca(OH)2

Din această cauză, oxizii metalelor se mai numesc şi oxizi bazici.

Denumirea oxizilor bazici

se formează adăugând la cuvintele „oxid de” numele metalului respectiv. În cazul în care metalul poate avea mai multe valenţe, se specifică valenţa.

Exemplu:

Fe2O3 oxid de fier (III) sau oxid de fier trivalent.

Oxizi

Proprietăţi fizice ale oxizilor

– la temperatură obişnuită, majoritatea oxizilor sunt gazoşi (CO2, SO2, NO2) sau solizi (CaO, P2O5, SiO2);
– unii oxizi sunt incolori (CO2, SO2, SiO2), alţii sunt coloraţi (PbO, PbO2, Pb3O4, CuO, Cu2O, CaO, HgO, NO2 etc).

Proprietăţi chimice ale oxizilor

Reacţia oxizilor bazici cu apa:
– unii oxizi bazici reacţionează cu apa, formând baze;

Reacţia oxizilor acizi cu apa:
– unii oxizi acizi reacţionează cu apa, formând acizi;

Reacţia oxizilor bazici cu acizii:
oxizii bazici reacţionează cu acizii, rezultând săruri şi apă;

Reacţia oxizilor acizi cu bazele solubile:
– unii oxizi acizi reacţionează cu bazele solubile, rezultând săruri şi apă.Oxizi, Oxizi ai nemetalelor, Oxizi ai metalelor publicat: 2021-12-19T16:19:52+02:00, actualizat: 2021-12-19T17:55:11+02:00 by Gimnaziu.info