Pastelul, Textul liric, Versul, Schiţa, Genul epic

Pastelul

Pastelul este o poezie cu conţinut liric, în care se zugrăveşte un tablou din natură.

Pastelul are următoarele trăsături principale:
– foloseşte un limbaj plastic, cu multe substantive şi adjective şi puţine verbe;
creează emoţie mai ales prin intermediul imaginilor vizuale care evocă, de obicei, culori pale, dedicate;
exprimă impresiile şi sentimentele poetului în legătură cu peisajul descris.

Textul liric (opera lirică)

creează un univers poetic, o lume posibilă, cu o deosebită forţă de sugestie;
transmite în mod direct idei, gânduri, sentimente, atitudini, menite să creeze o atmosferă, o stare de spirit.

Expresie

– limbaj poetic care nu explică, ci sugerează.

Imagini

– vizuale
– auditive
– dinamice
– olfactive.

Pastelul, Textul liric, Versul, Schiţa, Genul epic

Versul

1) Figuri de stil

– epitetul
– comparaţia
– antiteza
– hiperbola
– repetiţia
– enumeraţia
– metafora
– personificarea
– inversiunea.

2) Forma muzicală

măsura
ritmul
– iambic
– trohaic
rima
– împerecheată
– îmbrăţişată
– încrucişată
– monorimă.

Schiţa

Schiţa este o operă epică, în proză, de dimensiuni reduse, cu o acţiune restrânsă la care participă un număr mic de personaje, surprinse într-un moment semnificativ al existenţei lor, într-un timp relativ scurt.

Genul epic

Genul epic (opera epică) cuprinde operele literare în care ideile şi sentimentele autorului sunt transmise indirect, prin intermediul acţiunii şi al personajelor. Genului epic îi corespunde, ca mod de expunere, naraţiunea.


Pastelul, Textul liric, Versul, Schiţa, Genul epic publicat: 2019-04-17T10:46:33+03:00, actualizat: 2019-04-17T11:21:23+03:00 by Gimnaziu.info